BEGIN-serie bedrijfsportretten – Brabantia

afbeelding BEGIN met duurzaamheid met Brabantia logoHierbij introduceer ik graag de eerste van een BEGIN-serie van bedrijfsportretten aan de hand van de vijf BEGIN-stappen. Met als eerste: Brabantia.

Ben je ondernemer of manager en ben je benieuwd hoe je duurzaamheid vanuit jouw organisatie of afdeling invulling kunt geven? In deze blog-serie, zal ik aan de hand van de vijf BEGIN-stappen duurzame bedrijfsvoorbeelden beschrijven. Als inspiratie om voor jouw organisatie te ontdekken hoe je duurzaamheid kunt vertalen en toepassen in jouw markt en bedrijfsvoering.

In mijn boek ‘BEGIN met duurzaamheid’ beschrijf ik de vijf BEGIN-stappen die als handvat dienen om te BEGINnen met leiderschap in duurzaamheid. Het gaat hierbij om het ontdekken van je eigen (organisatie)visie en om het invullen van jouw (organisatie)bijdrage aan een duurzame wereld. Op een manier die motiverend is, en passend bij de visie, bedrijfsvoering en -activiteiten van jouw organisatie.

Voor de vraag hoe je duurzaamheid in samenwerking met anderen vorm kunt geven, zijn de vijf BEGIN-stappen een handvat

De vijf BEGIN-stappen staan voor:

 • Bewustwording
 • Erkennen van belemmerende systemen
 • Gelijkwaardigheid
 • In verbinding zijn
 • Nemen van verantwoordelijkheid.

Deze stappen kan je zowel persoonlijk als op organisatieniveau toepassen, waarbij het voor organisaties bijvoorbeeld gaat om nieuwe business modellen, inclusief ondernemen en partnerships. Meer hierover is te lezen in dit blog-artikel op www.beginmetduurzaamheid.nl.

Het doel van de BEGIN-serie van bedrijfsportretten aan de hand van de vijf BEGIN-stappen, is het geven van een beeld hoe je deze stappen op je eigen organisatie kunt toepassen.

De vijf BEGIN-stappen toegepast vanuit je organisatie 

Het eerste BEGIN-bedrijfsportret wijd ik graag aan Brabantia, het familiebedrijf dat mooie productconcepten ontwikkelt met aandacht voor de invloed ervan op mensen en onze planeet. Zodat zij een betere wereld achterlaten voor de volgende generatie.

Hiervoor heb ik Tijn van Elderen, CEO van familiebedrijf Brabantia en ondernemer van het jaar 2017 gevraagd om in een interview de visie op duurzaamheid en de activiteiten die Brabantia op dit gebied onderneemt, toe te lichten.
Letter-B-op-Wit-340x500

De eerste BEGIN-stap is ‘Bewustwording’. Dit gaat om je persoonlijke (organisatie)visie op duurzaamheid en waarom dit voor jouw organisatie relevant is.

Visie op duurzaamheid

Tijn, wat is jouw (organisatie)visie op duurzaamheid?

‘De eerste stap die we hebben gezet, is omschrijven wat we willen als bedrijf. We zijn een familiebedrijf. We hebben als vierde generatie bedacht dat we als hoofddoelstelling hebben om het bedrijf mooier, plezieriger, duurzamer en winstgevender over te dragen aan een volgende generatie dan wij het hebben aangetroffen. Voor ons is dat, dat wij het bedrijf 100% recycleerbaar willen overdragen.’

Welke kernwaarden kan je verbinden aan deze visie?

afbeelding van website brabantia - brabantia en duurzaamheid‘We zijn een waardegedreven bedrijf. Dus alles wat wij doen, is gebaseerd op de vijf basiswaarden die wij hebben geïdentificeerd. We vinden het belangrijk om betrouwbaar te zijn. Doen wat je belooft. We vinden het belangrijk om daar vervolgens flexibel in te zijn. Dus als je iets kan verbeteren, dan moet je dat ook kunnen doen. Wij vinden het belangrijk dat mensen zich gewetensvol gedragen, consciëntieus zijn. Doe het goede, is waar dit voor staat. Dat wij daar een hele hoop initiatieven op nemen laat zien dat wij hier bewust mee bezig zijn. Dan hebben we twee aspirationele waarden. Positief verrassend: We willen graag mensen inspireren en dat doen we door te innoveren. En we willen heel graag voorop lopen. We zijn een Brabants familiebedrijf met een grote Belgische tak. Dat zorgt ervoor dat we bescheidenheid op bescheidenheid op bescheidenheid hebben. Die mantel van bescheidenheid moeten we van ons afwerpen. We mogen trots zijn op waar we mee bezig zijn want we hebben een prachtig bedrijf, een prachtige propositie en dan moeten we die dingen die we goed doen ook uitdragen.’

Wat maakt duurzaamheid blijvend belangrijk en relevant voor jullie bedrijf? Wat is jullie ‘Waarom’?

‘De fundamentele vraag wil je goed of wil je slecht doen, is makkelijk te beantwoorden. 99,9% van de mensen willen gewoon goed doen, zo ook wij.’

‘Voor duurzaamheid ben ik geïnspireerd door jouw gedachtengoed dat duurzaamheid over schone grond, schone lucht en schoon water gaat. Je kunt alleen maar schoon water hebben, – de levenselixer van ieder mens en van de hele planeet -, als je schone lucht en schone grond hebt. De enige reden waarom je echt schoon water wil, is dat iedereen een schoon lijf wil. De basis ‘gezondheid’ is voor mij een persoonlijke drijfveer om het bedrijf steeds meer richting duurzaamheid en 100% recycleerbaarheid te brengen.’

Dat is mooi en zichtbaar in de vele initiatieven die jullie nemen. En een mooie brug naar de volgende BEGIN-stap. Letter-E-op-Wit-340x500

De tweede BEGIN-stap ‘Erkennen van belemmerende systemen’ biedt een methode om een schone gezonde – duurzame – wereld te creëren. Het gaat om een manier van omgaan met wereldwijde issues, uitdagingen en belemmeringen en staat voor:

 • Het erkennen en accepteren van belemmerende systemen
 • Zien wat je hier tegenover kunt zetten, en
 • Kiezen wat je leidend wilt laten zijn.

Tijn, welke issues / belemmerende systemen zie jij in de wereld?

‘Belangrijkste issue is de onbekendheid van mensen. En het routinematig denken. Onbekendheid met het feit dat het zo niet langer kan. Maar dan is het probleem zo groot, dan weten mensen zelf niet wat ze daaraan kunnen doen. Issues als de afvalberg zie ik als onderdeel van die onwetendheid. Schone lucht, schoon water, schone grond heeft direct met afval te maken. Als je kijkt wat The Ocean Cleanup aan het doen is, dan zijn zij letterlijk plastic uit het water aan het halen. Wat wij simpelweg weggooien. We hebben het iedere keer over Indonesië als grootste vervuiler van de wereld. Maar ook als we zelf iets op straat weggooien, dan komt het in een lokaal beekje, in een riviertje en in de zee of oceaan terecht, eten vissen het op en komt het bij ons in ons lijf. Dus moraal van het verhaal. Als je een schoon lijf wilt, dan zal je ook heel duidelijk moeten kijken naar de afvalberg’.

Duidelijk issue. Wat zetten jullie hier tegenover? En wat laten jullie leidend zijn in jullie bedrijfsvoering?

‘Naar het issue van de afvalberg kijken wij op twee manieren. Eén is om ervoor te zorgen dat afval opgeruimd wordt. En twee is, dat het voorkomen wordt. En daar komt het Cradle to Cradle ® denken om de hoek kijken. Cradle to Cradle ® zegt in feite simpel tegen mensen: Je mag zoveel consumeren als je wilt, als je er maar voor zorgt dat het van gerecycleerd materiaal gemaakt wordt en als je er maar voor zorgt dat het aan het eind van het gebruik, in de cyclus terugkomt. Dus gerecycleerd wordt. Want dan heeft het een eindeloos leven.’

Dus hiermee geef je het belemmerende systeem aan dat wanneer we maar blijven consumeren, het weggooien en het op een afvalberg laten belanden, dat deze alleen maar groter en groter wordt. En dat je hier de Cradle to Cradle ® manier van produceren tegenover zet die je leidend laat zijn in jullie bedrijfsvoering. Zodat je deze zo inricht dat je geen afval hebt. Beschrijf ik het zo hoe jullie dat doen?

Ja. We richten ons op 100% recycleerbaarheid en de zes initiatieven die we intern hebben zijn allemaal daar op gericht. Het voorkomen van afval, het voorkomen van gebruik van fossiele stoffen, het voorkomen van gebruik van toxische stoffen. En uiteindelijk moet dat ervoor zorgen dat onze producten 100% recycleerbaar zijn zonder een negatieve footprint.’

Mooi! Daarnaast gaf je als belangrijkste belemmerende systeem / issue ‘onbekendheid’ aan. En dat het probleem zo groot kan zijn, dat mensen zelf niet weten wat zij daar aan kunnen doen. Wat zetten jullie hier tegenover?

Brabantia CEO Tijn van Elderen & Love Nature tree to plant - voor weergave‘Wij willen graag ons steentje bijdragen aan bewustwording. Bijvoorbeeld van wat The Ocean Cleanup, The Ocean Plastic Patch laat zien. Of dat bomen de manier zijn om global warming tegen te gaan. En dat er mogelijkheden zijn om honger in de wereld tegen te gaan. Mensen daar bewust van maken. Dat ze daar zelf ook een klein steentje aan kunnen bijdragen. Daar willen we door eenvoudige combinaties met onze producten te maken een mogelijkheid voor bieden, zodat mensen in ieder geval het gevoel hebben dat zij daar zelf een klein beetje aan hebben bijgedragen.’

Dat klinkt interessant en waardevol. Daar komen we op terug bij de vraag ‘wat’ jullie precies doen.

Het past ook mooi bij de derde BEGIN-stap ‘Gelijkwaardigheid’ die in de basis gaat om het toekennen van gelijke waarde aan visies, rollen en bijdragen. Wat inhoudt dat iedere bijdrage waardevol is en dat iedereen hier zijn rol in kan nemen. Het gaat hierbij om leiderschap, gedeelde verantwoordelijkheid en het benutten van de unieke waarde die je zelf en/of als organisatie hebt.

Letter-G-op-Wit-340x500De BEGIN-stap ‘Gelijkwaardigheid’ kan je op verschillende niveaus bekijken. Breed gezien staat het voor het toekennen van gelijke waarde aan alles en iedereen die op aarde leeft, waarbij iedereen zijn eigen unieke plek en functie heeft.

Op organisatieniveau geven Bocken, Short, Rana en Evans (2013) in het artikel ‘A literature and practice review to develop sustainable business model archetypes’ aan dat een duurzaam business model de belangen van alle stakeholders meeneemt, waarbij de natuur en de samenleving als key stakeholders worden gezien. En waarmee je dus vanuit ‘Gelijkwaardigheid’ kunt kijken hoe je hier vanuit je eigen bedrijfsvoering invulling aan kunt geven. Voor mij vat de term inclusief ondernemen dit mooi samen, waarin ik de natuur graag meeneem. Ook kan je het zien in het geven van gelijkwaardige aandacht aan de 3 P’s People, Planet en Profit. En in welzijn voor iedereen.

Tijn, hoe zie jij ‘Gelijkwaardigheid’ voor Brabantia?

‘Uiteindelijk wil iedereen in de basis een schoon lijf. Ik kan me niemand voorstellen die niet een schoon lijf wil. Het punt is, dat heel veel tegenwoordig gaat over onbewust een niet schoon lijf krijgen. Je hebt mensen die roken, mensen die vlees eten en mensen die alcohol drinken. Die stoppen bewust die spullen in hun lijf. Dat is een keuze die zij maken, en dat is prima. Er zijn ook heel veel dingen waar mensen die keuze niet maken, het onbewuste. Wij willen met de initiatieven die wij nemen graag ons steentje bijdragen aan bewustwording. Waarbij de hoofdmoot bijdraagt aan de boodschap dat als mensen zelf een schoon lijf willen, dat zij daar een bijdrage aan kunnen leveren.’

Gelijkwaardigheid zie je dus met name in het kunnen bijdragen aan een schone gezonde wereld vanuit iedere rol. Als individu, organisatie, werknemer en consument / inwoner op deze wereld. Waar jullie met Brabantia oplossingen voor bieden.

C2C Bronze - CMYKMet betrekking tot het omgaan met mensen binnen en buiten de organisatie zoals in de productieketen, las ik op jullie website dat het Cradle to Cradle ® instituut producten beoordeelt op kwaliteit van het materiaal, materiaalhergebruik, het gebruik van hernieuwbare energie en CO2-management, waterbeheer en sociale rechtvaardigheid. Waarbij de pdf ‘Overview of the Cradle to Cradle CertifiedCM Product Standard’ op pagina 23 aangeeft wat sociale rechtvaardigheid betekent: ‘Social Fairness ensures that progress is made towards sustaining business operations that protect the value chain and contribute to all stakeholder interests including employees, customers, community members, and the environment. It is important for business ethics to go beyond the confines of the corporate office and permeate the supply chain, engaging responsible manufacturing, enforcing fair treatment of workers, and reinvesting in natural capital.’ 

Tijn, zie ik het goed dat de Cradle to Cradle ® manier van werken een uiting is van jullie werkwijze waarin jullie het goed zorgen voor zowel de natuur als voor mensen binnen en buiten jullie organisatie, aandacht en invulling geven?

‘Twee zaken:

 1. Ik geloof in de positieve boodschap. Angst is een slechte raadgever. Cradle to Cradle ® geeft duidelijk aan dat je niet noodzakelijkerwijs hoeft te minderen als je dat niet wilt, kan of moet. Het zegt alleen maar zorg dat je nadenkt over wat je koopt / gebruikt. En zorg ervoor dat alles wat je koopt, gebruikt herbruikbaar is aan het einde van de levenscyclus.
 2. Daarnaast waren wij al jaren bezig geen rommel achter te laten, water te zuiveren, afval her te gebruiken, renewable energie te gebruiken, sociaal met medewerkers waar dan ook om te gaan. Het nadeel is dat partijen die dat allemaal niet doen dat ook kunnen claimen. Door met EPEA samen te werken heb je een derde partij die verifieert of je ook daadwerkelijk duurzaam bezig bent.’ 

Dat vat mooi samen hoe jullie betekenis en invulling geven aan gelijkwaardigheid voor alle stakeholders.

Met de vijf BEGIN-stappen werk je toe naar het geven van invulling aan jouw (organisatie)bijdrage aan een duurzame wereld. Je kijkt hierbij naar wat bij jou en jouw organisatie past. En hoe je vanuit je unieke waarde als organisatie bij kunt dragen aan welzijn van onze hele planeet.

Sheet Gelijke Waarden - beroepenDat alles en iedereen een unieke waarde heeft en elkaar aanvult, zie ik als onderdeel van de BEGIN-stap ‘Gelijkwaardigheid’. Dit kan je zowel op persoonlijk- als op organisatieniveau toepassen. Het gaat hier specifiek om de unieke waarde die je inbrengt en waarmee je een bijdrage kunt leveren aan het realiseren van een duurzame wereld.

Tijn, wat zie jij als de unieke waarde van Brabantia?

‘Wij combineren schoonheid en functionaliteit met duurzaamheid. Waarbij duurzaamheid wat ons betreft de overtreffende trap is van kwaliteit. Dingen moeten plezierig werken, mooi zijn en net zo lang meegaan als je als consument wil.’

Dat klinkt als een mooie basis waarmee jullie bijdragen aan een duurzame wereld. Hiermee gaan we verder naar de volgende BEGIN-stap.

De BEGIN-stap ‘Gelijkwaardigheid’ zie ik als de beste basis voor samenwerking, waar de vierde BEGIN-stap ‘In verbinding’ over gaat.
Letter-I-op-Wit-340x500

De vierde BEGIN-stap gaat om ‘In verbinding’ zijn:

 • met jezelf (je (organisatie)visie op duurzaamheid, je kernwaarden, je ‘Waarom’ / ‘Purpose’)
 • met anderen (mensen, organisaties en/of initiatieven, visies, keurmerken, etc.), en
 • met de aarde (interessegebieden, SDG’s (Sustainable Development Goals), …)

In verbinding met je visie op duurzaamheid, kernwaarden en ‘Waarom’ is een actieve stap die je iedere keer opnieuw kunt zetten en door kunt blijven ontwikkelen. Dit zie ik als de basis.

‘In verbinding’ met andere mensen en organisaties gaat om samenwerking. Het gaat hier om het maken van verbindingen die uiting en invulling geven aan jouw (organisatie)visie op duurzaamheid. Op een manier die versterkend, ondersteunend en/of aanvullend is.

Tijn, wat zijn voor jullie verbindingen die bijdragen aan jullie visie en missie?

‘Dat moet je onderscheiden in twee onderdelen: Intern en extern.’

‘Eén is het onderdeel intern. Intern zijn wij heel hard bezig om dit bedrijf 100% Cradle to Cradle ® te maken. We hebben ons verbonden met de organisatie EPEA die de certificering van onze producten voor cradle to cradle doet.’

‘Extern hebben we ons verbonden met bedrijven als We Forest, Making Earth Cooler. Zij planten bomen om global warming tegen te gaan. En met The Ocean Cleanup van Boyan Slat die ervoor wil zorgen dat de plastic uit de oceanen gefilterd wordt. Daarnaast ook met The Hunger Project die in 2030 honger de wereld uit wil hebben. En met Plastic Whale die in grotere steden in NL plastic uit de kanalen en de rivieren filtert.’

Mooie verbindingen met positieve ondersteuning voor de organisaties WeForest, The OceanCleanup, Plastic Whale en The Hunger Project. We gaan straks verder in op de initiatieven en activiteiten die jullie met hen doen.

Vanuit de verbindingen die je maakt (met jezelf en met anderen), kan je ervaren en kiezen waar je voor wilt staan. Basisprincipe(s) die je voor jezelf en jouw organisatie kunt formuleren, met als doel om helder te maken waar je je op wilt richten, en waar je concreet aan wilt bijdragen. Hier kan je ook de SDG’s (Sustainable Development Goals) voor gebruiken.

Tijn, als je het voor Brabantia samenvat, wat is dit voor jou?

‘Wij willen het bedrijf 100% recycleerbaar overdragen aan de volgende generatie. We bestaan volgend jaar 100 jaar. Wij denken dat we als we nog eens 100 jaar willen bestaan we geen negatieve footprint moeten hebben.’

Dat is een duidelijke richting en mooi doel.

Vervolgens kan je kiezen ‘Wat’ je als organisatie wilt doen, de vijfde BEGIN-stap.
Letter-N-op-Wit-340x500

De vijfde BEGIN-stap is: ‘Nemen van verantwoordelijkheid’. Dit gaat om de vraag wat je als organisatie wilt doen, welke acties je neemt en welke volgende stappen je wilt blijven zetten. Het geeft invulling aan de ‘What’ vraag van het ‘Why’ ‘How’ en ‘What’-model van managementgoeroe Simon Sinek.

‘Nemen van verantwoordelijkheid’ staat voor:

 • Leiderschap, het doen van jouw deel
 • Het kiezen van jouw (organisatie)bijdrage
 • Het nemen van acties

Tijn, welke acties nemen jullie met Brabantia die passen bij jullie visie op duurzaamheid?

image-Production‘Voor onze interne productie streven we een zo duurzaam mogelijk productieproces na. We hebben flink geïnvesteerd in minder vervuilende productietechnieken en waterzuiveringen. We gebruiken zoveel mogelijk groene energiebronnen, zoals zonnepanelen en windenergie en streven naar 100% hernieuwbare energie in 2050. We verwerken zoveel mogelijk gerecycleerde materialen in onze producten. En ons doel is om 100% van de producten die Brabantia zelf produceert, Cradle to Cradle ® gecertificeerd te laten zijn (Bronze level). En op dit moment is dat 100%.’   

bo-pedal-bin ingezoomd‘Met de introductie van de Bo Pedaalemmer, combineren we een mooi en duurzaam (Cradle to Cradle ®) ontwerp met alles wat je nodig hebt om makkelijk afval te scheiden. Hiermee willen we afvalscheiding leuk en aantrekkelijk maken. En mensen op een positieve manier motiveren om dit ook te (gaan) doen, met bijdragen aan de vermindering van de afvalberg als resultaat.’ 

Mooie initiatieven!

Eerder in dit interview gaf je aan dat jullie een steentje bij willen dragen aan bewustwording, en aan het bieden van een mogelijkheid om aan grote wereldwijde issues bij te dragen. En dat jullie dit doen door eenvoudige combinaties met jullie producten te maken. Kan je beschrijven wat jullie precies doen?

WeForest‘Wij zijn bijvoorbeeld met Weforest aan de slag gegaan. We hebben één product, een droogmolen, wat een direct alternatief is voor het meest energieslurpende object in het huis, en dat is de droger. Dus in plaats van het gebruik van een droger, kan je je kleren net zo goed aan een droogmolen hangen. Om daarin de link te maken naar duurzaamheid hebben wij het initiatief genomen om bij aankoop van iedere droogmolen een boom te planten met Weforest. Wat er dus voor zorgt dat mensen zich ook wat bewuster worden van het feit dat je met natuurlijk drogen energie bespaart en dat je aan de andere kant een bijdrage levert aan het doel van WeForest, Making Earth Cooler.’

Zie deze link voor de video die dit toelicht.’

foto van pdf Brabantia - The Ocean Cleanup‘Een ander voorbeeld is The Ocean Cleanup. Bij aankoop van iedere afvalemmer dragen wij een afdracht af aan de Ocean Cleanup waardoor zij drie tot vier engineers per jaar kunnen inhuren waardoor zij dichter bij hun doel komen om de aarde te ontlasten van de plastic patches die in vijf oceanen liggen.’

Mooie initiatieven en acties Tijn. Samengevat aan de hand van de vijf BEGIN-stappen richt Brabantia zich dus vanuit de visie op duurzaamheid om voor gezondheid te zorgen, – wat indirect ook met afval te maken heeft -, op het bijdragen aan het issue wat er is om de enorme hoeveelheid afval op te lossen. De manier waarop jullie dat doen, is enerzijds de producten produceren op een Cradle to Cradle ® manier wat inhoudt dat er gericht wordt op geen afval produceren en alle afval juist zien als grondstof voor iets nieuws. En op het reduceren of minimaliseren van giftige stoffen in het productieproces. Hiervoor hebben jullie verbinding gemaakt met het keurmerk Cradle to cradle en met de organisatie EPEA die dit faciliteert. Andere verbindingen die jullie visie versterken, ondersteunen en/of aanvullen, zijn de verbindingen met de Ocean Cleanup en Plastic Whale die bijdragen aan het opruimen van het plastic afval. Daarnaast willen jullie een steentje bijdragen aan bewustwording van andere wereldwijde issues, en aan het bieden van mogelijkheden om aan ‘rentmeesterschap’, – het goed voor de aarde als geheel zorgen -, bij te dragen.

Ik geloof sterk in het delen van duurzame (bedrijfs)voorbeelden, zodat we op elkaars ideeën en duurzame acties kunnen doorbouwen en zo met elkaar nieuwe mogelijkheden kunnen zien om duurzaamheid aandacht en invulling te geven. Dankjewel Tijn, voor jouw toelichting hoe jullie vanuit Brabantia invulling geven aan duurzaamheid. Veel succes met alle mooie initiatieven!

Leuk als je laat weten wat je van dit blog-artikel vindt. Dat kan door een comment te plaatsen onder dit artikel. Vragen stellen kan ook.

Voor interesse in vertaling van de vijf BEGIN-stappen naar je eigen organisatie kan je contact opnemen met ilona@con3bute.nl en/of via telefoonnummer 06-26724330. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor.

Het volgende bedrijfsportret aan de hand van de vijf BEGIN-stappen met voorbeelden en inspiratie hoe je als organisatie duurzame stappen kunt zetten, gaat over Verstegen Spices & Sauces. Dan met Marianne van Keep, Director of Sustainability van Verstegen Spices & Sauces.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *