BEGIN-programma

Voel je ook een sterkte behoefte om bij te dragen aan een duurzame wereld en wil je graag weten wat jouw missie hierin is en hoe je hier invulling aan kan geven?

Herken je jezelf in positieve impact willen maken en een bijdrage willen leveren aan een duurzame wereld vanuit jezelf en vanuit je organisatie? En in willen leren hoe je anderen in jouw omgeving enthousiast kan maken om zich ook voor duurzaamheid in te zetten? Dan is het nieuwe BEGIN met duurzaamheid programma wellicht waardevol voor jou.
2e foto voor BEGIN programma op website

Misschien herken je ook dat je altijd al geïnteresseerd bent geweest in duurzaamheid en hier eerder ook over nadacht en aan bij wilde dragen. Toen ik de stap zette om bij te willen dragen aan het realiseren van een duurzame wereld, ben ik gaan onderzoeken hoe ik dit kon doen. Vijf BEGIN-stappen bleken de positieve weg te beschrijven naar het vinden en invullen van mijn missie en bijdrage aan een duurzame wereld. Het maakte helder wat mijn visie op duurzaamheid is en hoe ik mijn kennis, ervaring en talenten hiervoor in kan zetten. Het bleek een positieve manier die mij blijvend enthousiast heeft gemaakt, en die motiverend en inspirerend is om duurzame stappen te blijven zetten.

Wil je graag jouw persoonlijke visie, missie en bijdrage aan een duurzame wereld ontdekken? In het nieuwe ‘ BEGIN met duurzaamheid’ – programma leer ik je in vijf stappen hoe jij op jouw manier positieve impact kunt maken en hoe je kunt bijdragen aan een betere, duurzame wereld. Praktisch en concreet. Vanuit jezelf en vanuit je organisatie.

Na afloop van het BEGIN-programma weet je precies wat jouw visie op duurzaamheid is en welke vormen en gebieden jij hierin belangrijk en aansprekend vindt. Hoe je belemmeringen om daarmee aan de slag te gaan kunt omvormen naar kansen en mogelijkheden. En hoe je met jouw talenten een bijdrage kunt leveren aan duurzaamheid. Je weet wat jouw unieke waarde is, welke verbindingen je kunt maken en wat jouw bijdrage aan een duurzame wereld is. Je kiest richting, ontwikkelt jouw principes en richtlijnen en weet welke acties je kunt nemen. Dit heb je vervolgens vertaald in een concreet actieplan.

Daarnaast heb je een beginnend netwerk opgebouwd dat versterkt in het opzetten van duurzame projecten. En heb je overtuigingskracht ontwikkeld om jouw bijdrage aan een duurzame wereld invulling te geven en anderen enthousiast te maken. Met het handvat van de vijf BEGIN-stappen ben je namelijk getraind om anderen in jouw (organisatie)omgeving te motiveren om zich voor duurzaamheid in te zetten en weet je hoe zij hun eigen bijdrage hiervoor kunnen vinden en invullen.

Wil je met duurzaamheid aan de slag en kan ik je helpen met de vraag hoe je dit kunt doen? Neem dan contact met mij op via ilona@con3bute.nl of via telefoonnummer 06-26724330. Dan plannen we een BEGIN-gesprek om te verkennen of het nieuwe BEGIN-programma bij jou past.

BEGIN-programma afbeelding

BEGINnen met duurzaamheid is een stapsgewijs ontwikkelproces dat gebaat is bij tijd. Tijd voor reflectie, voor het ontwikkelen van je eigen visie op duurzaamheid en voor het stapsgewijs integreren van duurzaam denken en handelen in je dagelijks leven en werk.

Het BEGIN-programma beslaat daarom tien weken en bestaat uit vijf trainingsmiddagen. Iedere middag staat in het teken van één van de vijf BEGIN-stappen. De trainingsmiddagen vinden om de week plaats, elke keer op een andere inspirerende, duurzame locatie. In de week dat er geen trainingsmiddag is, voer ik een 1-op-1 coachingsgesprek met je, waarin we aan jouw persoonlijke doelen werken.

De data voor de trainingsmiddagen van 13.00 tot 17.00u (vrijdagen) en de duurzame locaties voor het eerste BEGIN-programma zijn als volgt:

De kosten voor de vijf trainingsmiddagen en vijf 1-op-1 coaching gesprekken zijn 2500 euro exclusief btw.

Graag verwelkom ik je in deze nieuwe BEGIN-training en ga ik met je aan de slag om jouw visie, missie en bijdrage aan een duurzame wereld helder te maken en invulling te geven. Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op voor het plannen van een BEGIN-gesprek zodat we kunnen verkennen op dit programma op dit moment bij jou past. Dat kan via ilona@con3bute.nl of via telefoonnummer 06-26724330.