De vijf BEGIN-stappen

De vijf BEGIN-stappen staan voor het ontdekken van jouw intrinsieke motivatie en bijdrage aan duurzaamheid. Het gaat om kiezen voor leiderschap in duurzaamheid, iedere dag opnieuw. Als individu en als organisatie.

Het begint steeds opnieuw met ‘Bewustwording’. Op persoonlijk niveau met als eerste stap Bewustwording van jezelf en duurzaamheid. Hoe je het onderwerp nu ervaart en welke plek het inneemt in jouw dag. Vervolgens gaat het om Bewustwording van je persoonlijke visie op duurzaamheid, ontdekken wat waar is voor jou, wat je belangrijk vindt en wat jou in het onderwerp raakt. Het gaat om het ervaren en benoemen van jouw persoonlijke ‘Waarom’ om met duurzaamheid bezig te willen zijn. Ditzelfde kan je op organisatieniveau toepassen.

Managementgoeroe Simon Sinek, schrijver van het boek ‘Start with Why‘ beschrijft dat het na het benoemen van je ‘Why‘ om de ‘How‘ en de ‘What‘ gaat. Dit is verweven in de vijf BEGIN-stappen.Sheet Cirkelmodel

De ‘Why‘ om je voor duurzaamheid te willen inzetten, zie ik als de belangrijkste vraag om te beantwoorden. Als je dat voor jezelf helder hebt, en ook echt ervaart, dan is duurzaamheid integreren in je dagelijkse leven en werk een logische en vanzelfsprekende stap.

De ‘How‘ voor beginnen met duurzaamheid zie ik in het ‘Erkennen van belemmerende systemen’, denken en handelen vanuit ‘Gelijkwaardigheid’ en ‘In verbinding zijn’. Met jezelf, anderen en de aarde. De ‘What‘ komt naar voren in de stap ‘Nemen van verantwoordelijkheid’.

Het Erkennen van belemmerende systemen gaat om alles wat voor jou in de weg staat om met duurzaamheid bezig te zijn. Vervolgens gaat het om zien wat je hier tegenover kunt zetten en wat je leidend wilt laten zijn.

Gelijkwaardigheid gaat om het toekennen van gelijke waarde. Aan jezelf en anderen. Het gaat om het geven van waarde aan verschillende visies, kwaliteiten en bijdragen. En om leiderschap en gedeelde verantwoordelijkheid.

De stap ‘In verbinding’ gaat om het realiseren van verbinding met jezelf, anderen en de aarde. Dit zie ik als de basis voor samenwerking en het kiezen van jouw bijdrage aan het realiseren van een duurzame wereld.

De vijfde BEGIN-stap staat voor het ‘Nemen van verantwoordelijkheid’. Dit gaat om het nemen van actie, het doen van jouw deel. Op een manier die voor jou positief en motiverend is. Waarbij ik iedere bijdrage als waardevol zie, hoe klein of groot deze ook is.

De BEGIN-stappen zijn steeds opnieuw toe te passen. Het ontwikkelt door, verdiept zich en maakt bij iedere bewustwording nieuwe stappen en mogelijkheden zichtbaar om zelf èn met elkaar een duurzame wereld te realiseren.

150429 Sheet Begin Spiraal

Bewust blijven zie ik als de sleutel naar aandacht en inzet voor duurzaamheid, een continue BEGIN-proces dat steeds opnieuw begint.

Ik nodig je graag uit om de vijf BEGIN-stappen te doorlopen, en jouw motivatie en bijdrage aan duurzaamheid te ontdekken.

Op de workshops en trainingen pagina vind je meer informatie over de inhoud en mogelijkheden. Tevens vind je hier de datum van de eerstvolgende ‘BEGIN met duurzaamheid’ dagworkshop.

2 Comments on “De vijf BEGIN-stappen

  1. Pingback: BEGIN-serie bedrijfsportretten – Brabantia |

  2. Pingback: Weer BEGINnen |