Weermanipulatie: wel of geen goed idee?

20160323_100552-2 weerfoto 2Weermanipulatie, oftewel geo-engineering zoals Solar Radiation Management, bedoeld om wereldwijd klimaatverandering tegen te gaan.  

Waarom ik dit onderwerp aankaart en deel, is omdat ik het belangrijk vind om onszelf hierover te informeren zodat we hier een visie over kunnen vormen en er een stem in kunnen hebben.

Wat is het?

Weermanipulatie, of geo-engineering, is het kunstmatig beïnvloeden van het weer. Een voorbeeld hiervan is Solar Radiation Management.

Het gaat om het kunstmatig dimmen van ons zonlicht door het sprayen van aerosols in de lucht waardoor bewolking wordt gecreëerd. Een artikel wat hier informatie over geeft is:  ‘IPCC warns policymakers not to stop ‘solar radiation management’.

Op internet is verdere informatie beschikbaar over dit onderwerp.

Kernvraag

Geo-engineering is bedoeld om klimaatverandering tegen te gaan.

Het gaat voor mij om de kernvraag waar duurzaamheid om gaat. Hoe wij op aarde kunnen leven en hoe wij hier mee om kunnen gaan.

Do we need to ‘fight’ global warming zoals ik in de media lees, of kunnen we dit anders zien?

Hoe zit het nu met klimaatverandering?

Klimaatverandering is een onderwerp wat mij al een tijd bezighoudt. Met name na het volgen van een lezing van geoloog Salomon Kroonenberg (schrijver van het boek: De menselijke maat. De aarde over tienduizend jaar), waarin aangegeven werd dat er over de eeuwen heen geen bewezen correlatie te zien is tussen CO2 en klimaatverandering.

De lezing wekte vragen bij mij op: Hoe zit het nu precies met klimaatverandering? Hebben wij hier als mensheid invloed op? En als het zou komen door een teveel aan CO2 in de lucht, wat is dan de beste manier waarop we hiermee om kunnen gaan?

Door Salomon Kroonenberg zijn onderzoeksresultaten mee te nemen, ben ik verder gaan kijken en ben ik mezelf gaan informeren over klimaatverandering en natuurlijke processen van de aarde.

Ik heb verschillende constateringen van wetenschappers over klimaatverandering meegenomen waarbij ook andere mogelijkheden werden belicht zoals natuurlijke invloeden, alternatieve meetmethoden en conclusies. Een aantal artikelen over dit onderwerp zijn:

Het kan voor mij zijn dat we op conclusies varen die in werkelijkheid anders blijken te zijn.

Eigen visie vormen

De lezing van Salomon Kroonenberg motiveerde mij om mijn eigen visie te vormen over duurzaamheid. Sheet Globe Solo

Ik ben vanuit een bredere context gaan kijken en kwam bij het vormen van mijn visie op een aantal basispunten uit, die ik kan samenvatten in alles wat bijdraagt aan:

  • schone lucht, water en grond
  • voortbestaan
  • respectvol omgaan met mensen, dieren en natuur.

Vanuit een breder perspectief bekeken met gelijkwaardige aandacht voor meerdere punten. Zoals chemicaliën en giftige stoffen, afval en de plastic soup in de oceanen, bescherming van de natuur en eco-systemen, fair trade en dierenwelzijn.

Schone lucht, water en grondDrieluik lucht, water, grond

Schone lucht, water en grond betekent voor mij dat het vrij is van schadelijke stoffen zoals fijnstof, chemicaliën en zware metalen.

Dit gaat voor mij om gebruik van natuurlijke energiebronnen, natuurlijke ingrediënten, grondstoffen, producten en productiemethoden, en een wereld zonder afval.

Voortbestaan

Onder voortbestaan valt voor mij de bescherming van de natuur en ecosystemen, omdat dat er onder andere voor zorgt dat CO2 wordt omgezet in zuurstof. Wij ademen zuurstof in en CO2 uit, planten en bomen nemen deze CO2 op en zetten dit weer om in zuurstof. Een natuurlijk proces wat voortdurend doorgaat en dat we kunnen behouden door bescherming van natuur en ecosystemen.

Daarnaast gaat het voor mij om zelf herstellend vermogen. Ik geloof dat dit onderdeel is van een natuurlijk proces. Van onszelf en van de aarde.

Het behouden en versterken van zelf herstellend vermogen zie ik voor ons lichaam in het nemen van gezonde voeding met vitaminen en mineralen die voor natuurlijke weerstand zorgen. Voor de aarde zie ik het in het geven van ruimte aan natuur, ecosystemen en natuurlijke processen.

Voortbestaan gaat voor mij ook om bewust omgaan met natuurlijke bronnen en materialen. Gebruiken zonder het uit te putten. En kiezen voor alles wat hernieuwbaar is, wat aangroeit en / of zichzelf kan herstellen. Voor energie, voeding en voor materialen.

Een voorbeeld van hernieuwbaar materiaal is kurk. Kurk wordt gemaakt van de schors van de kurkeik, wat steeds opnieuw aangroeit. De kurkeik kan vanaf 25 jaar om de 9 jaar worden geschild en kan zo 200 jaar leven. Niet voor niks is een Portugees gezegde: ‘If you care for your grandchildren, plant a cork oak!’. Voor informatie over de duurzaamheid van kurk zie: sustainability and the role of the cork oak forest.

Respectvol omgaan met mensen, dieren en natuur

Dit gaat voor mij om gezondheid en welzijn van alle mensen, dieren en natuur. Voor alles en iedereen die op aarde leeft.sheet Respectvol omgaan met mensen, dieren en natuur

‘Respectvol omgaan met` betekent ook wel ‘omzien naar’. Bijvoorbeeld door bewust te kijken naar de ingrediënten, grondstoffen, productiemethoden en werkwijzen in de ketens achter de producten die we gebruiken of als organisatie promoten.

Fair trade, natuurlijk afbreekbare verpakkingen zoals bio-plastics, hergebruik, natuurlijke landbouw, beschermen van natuur en eco-systemen, lokale productie, natuurlijke ingrediënten, grondstoffen en energiebronnen, drinkwater uit bronnen, productie met regenwater en zo veel mogelijk plantaardige voeding, zie ik als voorbeelden van bewust en respectvol omgaan met mensen, dieren en natuur.

Weermanipulatie: wel of geen goed idee?

De kernvraag van dit blog-artikel kan je bekijken aan de hand van de vijf BEGIN stappen met als eerste stap: Bewustwording. Dit gaat op de eerste plaats over het stellen van vragen, jezelf informeren en je eigen visie vormen.

Op basis hiervan kan je ontdekken en ervaren of het onderwerp relevant is voor jou.

Wat de methodes van weermanipulatie voor mij persoonlijk relevant maakt, is dat – op basis van wat ik op internet lees en hoor uit videoverklaringen van piloten, artsen en onderzoekers – er nanodeeltjes van zware metalen worden gebruikt, waarvan de impact op de gezondheid van onszelf, ons water, grond, voedsel, dieren en de aarde, niet duidelijk is, en mogelijk schadelijk.

Vervolgens kan je kijken welke kernwaarden dit onderwerp voor jou raakt en ‘Waarom’ jij hier naar zou willen kijken.

Voor mij raakt het kernwaarden als respect (respectvol omgaan met mensen, dieren en natuur, respecteren van natuurlijke processen), zuiverheid, leiderschap, creativiteit, vertrouwen en het nemen van verantwoordelijkheid. Dit zie ik in het toewerken naar natuurlijke oplossingen waarmee we de gezondheid en het zelf herstellende vermogen van de aarde kunnen herstellen en versterken.

Bijvoorbeeld in het (terug)geven van ruimte aan natuur en natuurlijke processen. In het verder doorontwikkelen en toepassen van natuurlijke hernieuwbare energiebronnen. En in het gebruik van natuurlijke ingrediënten, grondstoffen en productiemethoden.

BEGIN

Na de stap Bewustwording, kan je het onderwerp verder bekijken aan de hand van de volgende vier BEGIN stappen: Erkennen van belemmerende systemen, Gelijkwaardigheid, In verbinding en het Nemen van verantwoordelijkheid.

In Erkennen van belemmerende systemen zie ik bijvoorbeeld de onbekendheid en onduidelijkheid over dit onderwerp. Over de vraag of en op welke manier het gebeurt en over de mogelijke schadelijke impact op de gezondheid van onszelf, dieren en natuur. Daarnaast zie ik het in het niet meer neutraal kunnen beoordelen van de werkelijke situatie op de aarde.

Gelijkwaardigheid zie ik onder andere in het toekennen van gelijke waarde aan verschillende visies en perspectieven over het onderwerp klimaatverandering en duurzaamheid. Vanuit wetenschappers en vanuit jezelf.

Daarnaast zie ik het in het nemen van persoonlijk leiderschap en gedeelde verantwoordelijkheid. Door dit onderwerp te bekijken, jezelf te informeren, je eigen visie te vormen en hier waarde aan te geven.

In verbinding gaat over in verbinding zijn met jezelf (je kernwaarden), anderen (samenwerking) en de aarde. Wat ik vanuit het onderwerp weermanipulatie nu doe is mezelf informeren, bewust naar buiten kijken: naar de natuur, naar de lucht, water en grond. En vanuit daar ervaren hoe ik duurzaamheid zie en wat ik hierin wil en kan betekenen.

Nemen van verantwoordelijkheid gaat voor mij over leiderschap en het nemen van actie. Bijvoorbeeld door onszelf te informeren waardoor we een stem kunnen hebben in dit onderwerp.

Vervolgens kan je jouw bijdrage kiezen. Voor mij zie ik dat in bijdragen aan bewustwording. Over dit onderwerp en over manieren waarop we in mijn visie kunnen toewerken naar een duurzame wereld.

Hoe zou jij de BEGIN stappen invullen?

Meer weten?

Heb je vragen? Of ben je geïnteresseerd in een BEGIN met duurzaamheid  lezing, inspiratiesessie of workshop? Dan kan je contact opnemen via ilona@con3bute.nl of telefoonnummer 06-26724330.

Dank je voor je interesse!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *