De vijf BEGIN stappen

cropped-Header-140707e-tarwe-640x171.jpgDuurzaamheid persoonlijk, positief en makkelijk maken om aan bij te dragen. Ik geloof dat dit kan aan de hand van de vijf BEGIN stappen die ik heb ontwikkeld.

De kern van de vijf BEGIN stappen is denken en handelen vanuit je persoonlijke visie en waarheid. Hierdoor kon ik een persoonlijke verbinding maken met het onderwerp duurzaamheid en werd het vanzelfsprekend, positief en motiverend om hier mee bezig te zijn.

Denken en handelen vanuit je persoonlijke visie en waarheid gaat om de keuze om dit leidend te laten zijn in de dagelijkse keuzes die je maakt. Zowel persoonlijk als zakelijk. Waarbij de eerste BEGIN stap begint met Bewustwording. Wat je belangrijk vindt voor jezelf, anderen en de aarde als geheel.

Bewustwording van je persoonlijke visie en waarheid is een manier om naar de wereld om je heen te kijken. Bijvoorbeeld wat voor bedrijfsvoering en maatschappelijk handelen jij als succesvol ziet.

Jouw persoonlijke visie en waarheid raakt kernwaarden, geeft weer wat je belangrijk vindt, waar je in gelooft en wat jij als mogelijk ziet; jouw persoonlijke ‘Waarom’. Dit zie ik als een belangrijke basis en ankerpunt.

De ‘Why‘, ‘How‘ en ‘What

De vijf BEGIN stappen zijn verweven met de ‘Why‘, ‘How‘ en ‘What‘ van managementgoeroe Simon Sinek.

Na Bewustwording van je persoonlijke visie, waarheid en ‘Waarom’ gaat het om de ‘How’ enWhat‘ om hier invulling aan te geven.

Sheet Cirkelmodel De ‘How‘ voor het volgen van je persoonlijke visie en waarheid zie ik in:

  • Erkennen van belemmerende systemen
  • Gelijkwaardigheid
  • In verbinding zijn

En de ‘What‘ in de vijfde BEGIN stap: het Nemen van verantwoordelijkheid.

 

Bewustwording van je persoonlijke visie en waarheid

De eerste vraag die je jezelf kan stellen, is:

Wat vind je belangrijk?

Voor jezelf, anderen en de wereld als geheel.

Voor mij is dat naast mijn gezin, familie en vriendschappen: gezondheid, geluk en respectvol omgaan met mezelf, anderen en de aarde.

In mijn persoonlijke visie en waarheid gaat dit om:

  • Alles wat bijdraagt aan schone lucht, schoon water en schone grond
  • Respectvol omgaan met mensen, dieren en natuur en
  • Het zien van mogelijkheden

In het eerste punt zie ik een directe link met gezondheid: schone lucht om in te ademen, schoon drinkwater en schone grond voor onze natuur en voedsel.

Respectvol omgaan met mensen, dieren en natuur, gaat voor mij om gelijke rechten, fair trade, dierenwelzijn en bescherming van de natuur wat ik als cruciaal zie voor de gezondheid van onszelf en de aarde als geheel.

Het zien van mogelijkheden gaat voor mij om vertrouwen en optimisme dat we bovenstaande met persoonlijke, maatschappelijke en technologische ontwikkeling kunnen realiseren.

Door het ontwikkelen van mijn persoonlijke visie en waarheid, kon ik een persoonlijke verbinding maken met het onderwerp duurzaamheid.

Zo werd dit onderwerp voor mij logisch en vanzelfsprekend. En begreep ik niet meer waarom ik hier niet eerder actief mee was begonnen.

Beeld-BEGIN-140707-grond-640x360In vijf BEGIN stappen naar denken en handelen vanuit je persoonlijke visie en waarheid 

Toen ik duurzaamheid herkend had in wat ik persoonlijk belangrijk vind, en in mijn persoonlijke visie en waarheid kon plaatsen, ben ik verder gaan kijken.

Met name naar de vraag waarom ik hier zo’n lange tijd niet of nauwelijks mee bezig was geweest.

Dit brengt mij naar de tweede BEGIN stap:

Erkennen van belemmerende systemen

Erkennen van belemmerende systemen omvat de volgende drie punten:

  • Erkennen en accepteren van belemmerende systemen
  • Zien wat je hier tegenover kunt zetten, en
  • Kiezen wat je leidend wilt laten zijn.

Door belemmeringen te erkennen, accepteer je situaties zoals ze zijn en ontstaat er ruimte om hier van een afstand naar te kijken.

Wat ik bijvoorbeeld inzag, is dat ik mijn persoonlijke visie en waarheid niet helder had en daardoor lange tijd niet gevolgd had.

Eén van de belemmerende systemen die ik herkende, was dat ik maatstaven van anderen belangrijker had gemaakt dan mijn persoonlijke visie en waarheid. Wat voor mij resulteerde in het volgen van bedrijfsvoering gericht op financiële resultaten in plaats van bijdragen aan een duurzame wereld met natuurlijke energiebronnen, ingrediënten, grondstoffen, verpakkingen en productiemethoden.

Wat ik zag dat ik hier tegenover kon zetten, waren de BEGIN stappen Gelijkwaardigheid, In verbinding en Nemen van verantwoordelijkheid.

 

Gelijkwaardigheid

De derde BEGIN stap ‘Gelijkwaardigheid’ gaat om het toekennen van gelijke waarde aan persoonlijke visies, rollen en bijdragen.

Daarnaast gaat het voor mij om leiderschap, elkaar aanvullen met persoonlijke kwaliteiten en unieke waarde(n), en gedeelde verantwoordelijkheid.

Gelijkwaardigheid maakt ons allemaal verantwoordelijk, waardoor duurzaamheid niet meer alleen bij overheden, directies of duurzaamheidsafdelingen ligt, maar bij ons allemaal.

Het heeft mij gemotiveerd om te kiezen voor leiderschap, mijn persoonlijke visie, waarheid, kwaliteiten, kennis, inzichten en ervaring waarde te geven en te onderzoeken hoe ik hiermee kon bijdragen aan het realiseren van een duurzame wereld.

 

In verbinding

Een ander belemmerend systeem wat ik zag, is dat ik uit verbinding was geraakt met mijn oorspronkelijke interesses en waarden en daardoor mijn persoonlijke visie en waarheid niet volgde.

Wat ik hier tegenover heb gezet, is de BEGIN stap ‘In verbinding’. In verbinding met jezelf, anderen en de aarde als geheel.

‘In verbinding’ met jezelf gaat over verbinding met je persoonlijke visie en waarheid, persoonlijke ‘Waarom’, kwaliteiten en unieke waarde(n). Dit zie ik als de basis voor het realiseren van verbinding met anderen en de aarde.

‘In verbinding’ met anderen gaat om samenwerking.

En ‘In verbinding’ met de aarde om het realiseren van jouw persoonlijke verbinding met het onderwerp duurzaamheid.

In verbinding met de aarde als geheel staat voor mij nu voor de ervaring dat het om mijn leefomgeving gaat waar ik in samenwerking met anderen voor kan zorgen.

 

Nemen van verantwoordelijkheid

Waarom was ik niet eerder begonnen met het volgen van mijn persoonlijke visie en waarheid? Wat maakte dat ik het lange tijd op afstand had staan? Dit had verschillende redenen.

Eén daarvan was, dat ik ergens wel wist dat als ik echt naar mijn persoonlijke visie, waarheid en het onderwerp duurzaamheid zou kijken, ik er voor mezelf niet meer omheen zou kunnen om hier iets aan te doen. Dit bleek waar voor mij.

Bewustwording van mijn persoonlijke visie en waarheid samen met de keuze om dit leidend te laten zijn, maakt dat ik nu verantwoordelijkheid neem en in samenwerking met anderen bij wil dragen aan het toewerken naar een duurzame wereld.logo_con3bute_2014_DEF nieuw

Nemen van verantwoordelijkheid gaat voor mij om kiezen voor leiderschap en het nemen van actie.

Durven staan voor wat je belangrijk vindt en dit leidend laten zijn in de keuzes die je maakt. Zowel persoonlijk als zakelijk.

 

De BEGIN stappen ontwikkelen zich door, beginnen bij iedere bewustwording opnieuw en zijn op verschillende manieren toe te passen. Hier ga ik in mijn volgende blog op in.

150429 Sheet Begin Spiraal

Ben je benieuwd naar jouw persoonlijke visie en waarheid? Welke plek duurzaamheid voor jou heeft? En wat je hierin zou willen en kunnen doen?

Dan nodig ik je graag uit om deel te nemen aan één van de komende BEGIN met Duurzaamheid workshops op:

– vrijdag 18 september

– vrijdag 9 oktober

– vrijdag 23 oktober

– vrijdag 6 november en

– vrijdag 20 november

Ik kijk er naar uit je daar te zien! En motiveer en inspireer je graag om te BEGINnen met duurzaamheid.

Heb je interesse of vragen? Dan kan je contact opnemen via telefoonnummer 06 – 267 24 330 of via mailadres: ilona@con3bute.nl

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *