Kiezen voor rust en reflectietijd, ook in je drukke werkweken

Het is bijna vakantietijd! Misschien herken je dat je hierin ruimte neemt voor rust en reflectie waar je in je dagelijkse werk weinig aan toekomt. Hierbij gaat het om het nemen van rust en reflectie om bij jezelf na te gaan of dat wat je doet aansluit bij datgene wat je belangrijk vindt.

Eén van de belangrijkste belemmerende systemen

Toen ik mijn boek schreef, zag ik in dat het niet nemen van rust en reflectie tijdens mijn werkweken voor mij één van de belangrijkste belemmerende systemen voor duurzaamheid was geweest gedurende mijn drukke banen als Trade Marketeer en Brand Manager voor Reckitt Benckiser (bekend van merken als Dettol, Vanish en Strepsils). Werk waarin het voor mij normaal was om zo’n 70-80 mails per dag te versturen en zo allerlei projecten te managen. En waarin mijn focus lag op brand reviews, forecastcijfers en het halen daarvan.

Letter-E-op-Wit-160x235
Het wel nemen van tijd voor rust en reflectie, kreeg ik op de eerste plaats na de geboorte van mijn oudste dochter Jules, nu 8,5 jaar geleden. En nadat ik gestopt was bij Reckitt Benckiser en met duurzaamheid BEGON. Het hebben van tijd is eerst onwennig. Vanuit drukte en hectiek naar rust en ruimte is in het begin gek. Nu weet ik dat het noodzakelijk is voor mij om tot mezelf te komen, ervaringen te laten inzinken en nieuwe energie, ideeën en inzichten op te doen.

Een eerste vraag die je jezelf kunt stellen als je jezelf herkent in druk zijn op je werk, is:

 • Waar gaat je tijd, energie en aandacht naartoe?

Hoe je rust en ruimte creëert

De BEGIN-stap ‘Erkennen van belemmerende systemen’ biedt een methode aan om met belemmeringen om te gaan. Het staat voor:

 1. Erkennen en accepteren van belemmerende systemen
 2. Zien wat je hier tegenover kunt zetten
 3. Kiezen wat je leidend wilt laten zijn.

Voor mij bleek mijn tijd, energie en aandacht in mijn vorige werk met name naar het halen van forecast cijfers te gaan. Ik liet het onderwerp duurzaamheid in deze tijd op afstand staan voor een later moment. Het wel nemen van rust en reflectietijd om over een duurzame wereld na te denken, – wat ik hier tegenover heb gezet -, creëerde een opening om hiermee te beginnen. Dit maakte dat ik mij bewust werd van dit onderwerp, wat het inhoudt en wat ik hierin zou willen en kunnen doen. Vervolgens heb ik gekozen om duurzaamheid mijn volledige aandacht te geven en heb ik in 2011 mijn bedrijf con3bute, towards a sustainable planet, opgericht en het bijdragen aan een duurzame wereld leidend laten zijn.

Rust en ruimte creëren voor reflectie kan in alle werksituaties.

Laatst sprak ik een directrice die aangaf in haar organisatie weinig ruimte te hebben voor rust en reflectietijd bij het managen van een grote groep mensen en het betrokken zijn bij de diverse projecten. En dat ze het miste om vanaf een afstand naar de organisatie te kijken omdat je zo meer zicht hebt op strategische kansen en verbeterpunten, wat je vanaf een interim rol makkelijker ziet dan als je in een organisatie zit. Ik geloof dat je in alle werksituaties, ook in je organisatie, rust en reflectietijd kunt creëren en van een afstand naar jezelf, je organisatie en de wereld kunt kijken. Het gaat om het bewust willen kiezen hiervoor. Het ‘Hoe’, is een mechanic die je kan oplossen. Op een manier die in jouw (werk)situatie past.

Verschillende manieren

Er zijn allerlei verschillende manieren waarop je vanuit leiderschap kunt kiezen om rust en reflectietijd te integreren in je werk. Van een uur per week of dag tot het nemen van een retraite of sabbatical. Het belangrijkste hierbij is om een vorm te vinden die bij je past. Op die manier kan je ontdekken of wat je doet aansluit bij je kernwaarden of dat er onderwerpen zijn die je meer aandacht zou willen geven.

Met een BEGIN met duurzaamheid lezing en/of workshop inspireer ik graag om duurzaamheid een plek te geven en hier stap voor stap tijd, aandacht en invulling aan te geven. Op een manier die jou enthousiast en gemotiveerd maakt. Zodat je dit zelf wilt en hier positieve mogelijkheden voor blijft zien. Het creëren van rust en reflectietijd zie ik als een waardevolle eerste stap.

Meer informatie over mijn werk vind je hier op deze website en op mijn profiel van de Speakers Academy. Telefonisch contact met mij kan op telefoonnummer 06-26724330.

Nieuwe business modellen, inclusief ondernemen en partnerships

Op de auteursdag van Haystack van vorige week vrijdag presenteerden alle auteurs hun boek en spraken we over het thema ‘blogs’. Geïnspireerd door Elja Daae, auteur van het boek ‘Bloggen als een pro’, pak ik dit graag weer op en BEGIN ik hierbij met mijn eerste blog van 2018. foto gemaakt op auteursdag Haystack 2018

Na de introductie van mijn boek ‘BEGIN met duurzaamheid’ in juni vorig jaar heb ik in september 2017 de gelegenheid gekregen om het afgelopen studiejaar colleges te geven voor de internationale MBA van de Haagse Hogeschool. Een interessante collegeserie met mooie duurzaamheidsthema’s over mogen nemen van Nika Salvetti, die haar werk vervolgde in Vietnam. Veel van geleerd. En hierin ook mijn vijf BEGIN-stappen kunnen toepassen en verder kunnen ontwikkelen. Hoe dit er uit ziet, deel ik graag in dit blog-artikel.

Bewustwording van je eigen visie op duurzaamheid

Bewust worden waar duurzaamheid om gaat is net als in mijn boek de basis geweest van mijn colleges. Om steeds bij ieder thema te onderzoeken wat dit inhoudt, hoe je het in organisaties kunt toepassen en hoe je hier eigen visies over kunt blijven ontwikkelen. Zo ook met de Sustainable Development Goals, de SDG’s, waar ik eerder op LinkedIn dit artikel over heb geschreven. Waarbij ik mij bijvoorbeeld bij SDG 2 ‘No hunger’ graag richt op het bijdragen aan  ‘access to healthy nutritious food’ voor iedereen die op deze aarde leeft. Wat voor mij staat voor biologisch geproduceerde groenten en fruit (zonder kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen en GMO), verbouwd in een gezonde voedingsbodem met rijkheid aan voedingswaarden, waar ik de productiemethode van Demeter als voorbeeld van zie. Hiervoor denk en schrijf ik graag mee aan het hoofdstuk over Agro & Food in een publicatie over ‘Sustainable market Transformation’ van NewForesight Consultancy and Nyenrode Business University, die hier een boek over gaan uitgeven. Meer informatie hierover vind je hier.

De vijf START-stappen

Omdat de colleges voor de internationale MBA van de Haagse Hogeschool waren, heb ik de Engelse variant van de vijf BEGIN-stappen toegepast: de vijf START-stappen, die allemaal een actieve stap verwoorden die je steeds opnieuw kunt inzetten: Stay aware, Transform barriers, Act from equality, Realize connection, en Take responsibility. De betekenis en inhoud is hetzelfde als de vijf BEGIN-stappen, de bewoording net anders wat mij nieuwe ideeën gaf die ik hieronder graag toelicht.

START college beeld met benamingen

Stay aware 

Wat voor mij steeds duidelijker werd, is het bewustwordingsproces. Hoe belangrijk het is om bewust te blijven. Steeds te blijven ontdekken waar duurzaamheid over gaat en wat het voor jou en jouw organisatie relevant maakt. Daar nieuwe stappen in te blijven zetten en hier ook concrete acties en ervaringen aan te koppelen, zodat motivatie en het zien van mogelijkheden voor het toepassen van duurzaamheid, groter wordt.

Tijdens mijn colleges merkte ik dat het positief werkte om het college over de circulaire economie in Circl van ABN Amro te geven, en daar te laten beleven wat het inhoudt en hoe je hier als bedrijf stappen in kunt zetten. Dit ‘klikte’ in bij de internationale studenten aan wie ik colleges gaf. Waardevol vind ik hoe juist een professionele organisatie als ABN AMRO die herkenbaar is voor MBA studenten, laat zien dat zij ervoor gekozen hebben om een inspirerende duurzame plek te bouwen als Circl, en hierin te investeren. (Het deelnemen aan een rondleiding in Circl kan ik iedereen van harte aanbevelen). Daarna was de motivatie toegenomen en werd iedereen nieuwsgieriger hoe je duurzaamheid nog meer kon toepassen als bedrijf. Een collegesessie bij Fairphone was een mooie volgende stap in dit bewustwordings- en motivatieproces. Onder leiding van Miquel Ballaster, Resource Efficiency Manager en één van de co-founders van Fairphone, kregen de studenten kennis van de circulaire business processen van deze ‘modular phone that’s built to last’, en kregen zij actuele business vraagstukken voorgelegd waar zij in groepen aan konden werken. Het bleek een waardevolle combinatie van business en duurzaamheid die aansprak en positieve ervaringen bracht.

“I really like this way of learning. This way was really special because it let us combine different subjects together and let us apply what we learned to solve real company questions. In addition, our communication and cooperation improved. Actually, in my opinion, an MBA program should be like this. This kind of class is what I expected before I came to the Netherlands”. 

“I have always been thinking about the possible ways to connect a sustainability approach to the new business world. Getting to know Fairphone was an answer to my question”.

“Thanks for arranging the visit at Fairphone, and for promoting and showing that a sustainable business model is possible”.

Transform barriers

Nieuwe business modellen zie ik als een sleutel naar duurzame oplossingen die mooi past in de tweede BEGIN- / START-stap ‘Transform barriers’. Fairphone is één van de organisaties die laat zien hoe je nieuwe business modellen kunt inzetten om de issues waar we wereldwijd mee te maken hebben om te vormen naar positieve ontwikkelingen richting een duurzame wereld. Bijvoorbeeld door onze grondstoffen her te gebruiken en betere werkomstandigheden te creëren in de ketens achter de producten die we gebruiken. Fairphone doet dit aan de hand van 4 doelen:

 • Duurzaam ontwerp
 • Eerlijke materialen
 • Goede werkomstandigheden
 • Hergebruik en recycling

De Electronic waste (E-waste) monitor laat zien waarom dit belangrijk is. Zij beschrijven in hun ‘The Global E-waste monitor 2017’ dat het in 2016 wereldwijd ging om ‘44,7 million metric tonnes of e-waste, an equivalent of almost 4500 Eiffel Towers. Waarbij het rapport de volgende schadelijke effecten aangeeft:

‘E-waste, when treated inadequately, poses serious health issues since it contains hazardous components, including contaminating air, water and soil, and putting people’s health at risk’.

Volgens www.statista.com hebben we wereldwijd in 2018 4,57 milliard mobiele telefoons gebruikers. Waarvan een deel meerdere mobiele telefoons in huis heeft en om de 2 jaar een nieuwe aanschaft.. Fairphone biedt daarom de ‘modular phone that’s built to last’, waar ik met veel plezier gebruik van maak.

Act from equality

In de basis gaat de derde BEGIN-stap Gelijkwaardigheid / ‘Act from equality’ om het toekennen van gelijke (unieke) waarde aan jezelf ten opzichte van anderen, en aan anderen ten opzichte van jezelf. Dit maakt dat alles en iedereen een unieke waarde die je kunt inzetten. Op organisatieniveau kan je hierbij denken aan inclusief ondernemen, waarbij je ook verder in de keten rekening houdt met de gezondheid en werkomstandigheden van de mensen die aan jouw product meewerken. En als bedrijf ‘low income communities’ betrekt in je waardeketen.

Fairphone doet dit bijvoorbeeld door materialen in te kopen uit mijnen die kwetsbare groepen empoweren en projecten uit te voeren om arbeidsomstandigheden in de hele keten te verbeteren. Meer informatie hierover is te lezen op www.fairphone.com.

Een mooi voorbeeld van inclusief ondernemen in Nederland zie ik in Asito die er in de schoonmaakbranche voor kiest om de meest kwetsbare groep mensen op de arbeidsmarkt een plek te bieden.

Realize connection

Het maken van verbindingen vanuit jouw unieke waarde als professional en als organisatie, is de volgende BEGIN-/START-stap. Dit gaat om samenwerking en partnerships.

Gelijkwaardigheid en samenwerking zie ik als belangrijke factoren om met elkaar een duurzame wereld te creëren. Dit kan je doen door actief verbinding te maken. Op de eerste plaats met je kernwaarden, ‘purpose’ en visie op duurzaamheid. Steeds opnieuw. En vanuit daar met mensen, initiatieven en organisaties die hier invulling aan geven en dit kunnen versterken.

Het gaat om het maken van verbindingen die bijdragen aan het realiseren van een duurzame wereld. Voor de Part Time MBA groep 2016-2018 waarvan ik het 2e jaar mocht geven, was het vak ‘Integration’ een onderdeel van het duurzaamheidsvak ‘Global Business Environment’ dat ik gaf. Waarbij deze studentengroep gedurende 7 collegesessies aan een business case heeft gewerkt. De verbinding die ik hierin zag is het kunnen koppelen van dit project aan een duurzame organisatie. Moyee Coffee stond hiervoor open, waardoor we aan het mooie project ‘Fair chain farming’ konden meewerken met onderwerpen als block-chain en het creëren van mogelijkheden voor mensen in ontwikkelingslanden.

Een rijke ervaring vond ik het. Blij met het kunnen bieden van denkkracht aan een duurzame organisatie, en het bieden van een interessante duurzame business case aan deze MBA studenten.

‘I would like to thank Ilona for her persevering and insightful guidance during this module. Through this MBA building block a better understanding around social entrepreneurship with strong experience and industry applicability, allowed to gain insights on how to make impact in a realistic and proven way. Inviting people from the industry to share their experience was a big advantage in linking theory with practice. Additionally this helped in obtaining a thorough understanding of CSR practices and instruments available for supporting the overall business strategy and its importance in aligning with it. It has been one of the best, pragmatic and interesting courses of this MBA.’

Take responsibility

Het nemen van verantwoordelijkheid gaat om de ‘What’ van het ‘Why‘, ‘How‘ en ‘What’ model van managementgoeroe Simon Sinek: Wat je vanuit jezelf en/of als organisatie kunt doen om bij te dragen aan een duurzame wereld. Zoals:

 • Het kiezen voor en werken aan duurzame business cases voor studieprojecten vanuit hogescholen en universiteiten, met onderzoek, conclusies en aanbevelingen vanuit externe denkkracht en expertises.
 • Het bieden van duurzame alternatieven voor consumenten en bedrijven, zoals Fairphone doet. Waarbij zij voor bedrijven een Product-as-a-Service model hebben ontwikkeld, waar deze white paper meer informatie over geeft.
 • Het kiezen voor leiderschap en het actief integreren van duurzaamheid in de persoonlijke en zakelijke keuzes die je maakt.

Om een handvat en inspiratie te geven over hoe je als bedrijf invulling kunt geven aan visies op duurzaamheid, nieuwe business modellen, gelijkwaardigheid, verbindingen met andere mensen, initiatieven en organisaties, en het nemen van verantwoordelijkheid, BEGIN ik binnenkort met een maandelijkse blog-serie op TGTHR. Samen duurzaam ondernemen. Waarin ik bedrijfsportretten zal beschrijven van inspirerende vertalingen van duurzaamheid, aan de hand van de vijf BEGIN-stappen.

Voor meer informatie over mijn boek, zie: www.managementboek.nl. En voor meer informatie over lezingen en workshops, kan je contact opnemen met mij op telefoonnummer 06-26724330 en/of met de Speakers Academy. Graag tot binnenkort!

Boekintroductie ‘BEGIN met duurzaamheid’

foto-3-boekoverhandiging-aan-maria-van-der-heijden
Met veel plezier heb ik de eerste proefdrukken van mijn boek overhandigd aan Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland, aan Tijn van Elderen, directeur van Brabantia, Jan van Betten, oprichter van Nudge, Anniek Mauser, sustainability director van Unilever, Folkert van der Molen, marketingmanager van Sustainalize, Guido van Staveren, oprichter van Moyee Coffee, Stephan Zeijlemaker, oprichter van Yumeko eco bed- en badgoed, Hilda Feenstra, auteur van het boek ‘Duurzaam zijn moet je durven’, Geanne van Arkel, head of sustainable department van Interface, Tjeerd Krumpelman, hoofd business advisory, reporting & stakeholder management van ABN AMRO, André Nijhof, professor sustainable business en stewardship van Nyenrode, en aan energiecommisaris Ruud Koornstra.

Na vijf jaar werken aan de ontwikkeling van mijn boek, ‘BEGIN met duurzaamheid. Hoe je in vijf stappen je eigen visie vormt en samen met anderen een nieuwe realiteit creëert.‘, en aan de lezingen, workshops en trainingen die ik hierover geef, is nu dan eindelijk het moment gekomen om mijn boek te introduceren.

‘BEGIN met duurzaamheid’ beschrijft hoe je je eigen motivatie vindt, en hoe je vanuit je persoonlijke visie een unieke bijdrage levert aan het realiseren van een duurzame wereld.

In het boek lees je welke concrete stappen je kunt zetten, waarbij deze vijf BEGIN-stappen het handvat zijn:

 • Bewustwording
 • Erkennen van belemmerende systemen
 • Gelijkwaardigheid
 • In verbinding zijn, en
 • Nemen van verantwoordelijkheid

Ik geloof dat we allemaal bij kunnen dragen aan het realiseren van een wereld die schoon, gezond en prettig is voor iedereen. En dat er een wereld aan mogelijkheden is die we met eigen visies, creativiteit en samenwerking kunnen ontdekken en vormgeven.

Met de vijf BEGIN-stappen ontdek je wat er aan dit onderwerp voor jou interessant en belangrijk is, hoe je om kunt gaan met belemmerende systemen, hoe je jouw unieke waarde , – het puzzelstuk dat jij inbrengt – kunt inzetten, hoe je steeds opnieuw verbinding realiseert met jezelf, anderen en de aarde als geheel, en wat de bijdrage is die jij wilt kiezen. Zo werk je toe naar helderheid over concrete acties die jij persoonlijk en zakelijk wilt nemen.

Een belangrijke basis is het vormen van je eigen visie op duurzaamheid, waarbij dit onderwerp voor mij staat voor alles wat bijdraagt aan schone lucht, schoon water en schone grond, voortbestaan en respectvol omgaan met mensen, dieren en natuur.

Ik inspireer je graag om ‘BEGIN met duurzaamheid’ betekenis en invulling te geven. Voor jezelf en voor de organisatie waar je voor werkt. Op deze website vind je meer informatie over mijn boek, de vijf BEGIN-stappen, en van de lezingen, workshops en trainingen die ik hierover geef.

foto-cover-eindversie-boek-begin-met-duurzaamheid

‘Intens, integer en interessant. BEGIN gewoon en laat dit boek je richtlijn zijn.’
Tijn van Elderen, CEO Brabantia

‘Met dit boek dringt Ilona echt door tot in de kern.’
Folkert van der Molen, marketingmanager MVO-adviesbureau Sustainalize en
manager www.duurzaam-ondernemen.nl

‘Het BEGIN-concept is prettig concreet.
Tjeerd Krumpelman, Hoofd Business Advisory, Reporting & Stakeholder Management ABN AMRO | Duurzaam Bankieren

Vrijdagmiddag 16 juni organiseer ik een ‘BEGIN met duurzaamheid’ introductie-evenement voor mijn boek met een interactieve lezing / kennismakingsworkshop, waar je je hier voor aan kunt melden.

Voor informatie en vragen over mijn boek, het introductie-evenement en de mogelijkheden voor ‘BEGIN met duurzaamheid’ lezingen, workshops en trainingen voor je organisatie, kan je contact opnemen via telefoonnummer 06 – 267 24 330, en/of via het emailadres: ilona@con3bute.nl.

Welke vragen kan je stellen?

Aralship2 Wikimedia Commons Public Domain

Deze foto is van de voormalige Aral Zee in Kazakhstan. Het is drooggevallen door het intensieve gebruik van water voor de massaproductie van katoen.

Er zijn een aantal sectoren en industrieën waarvan ik denk dat het belangrijk is dat we hier vragen over blijven stellen. Over de werkwijzen in de keten, en over natuurlijke alternatieve mogelijkheden die al beschikbaar zijn.

Vooral in de voeding- en kledingindustrie, de olie-industrie, de farmaceutische industrie, de chemische industrie en de weerindustrie (geo-engineering), zie ik vele mogelijkheden voor natuurlijke duurzame oplossingen.

De systemen in de wereld zitten ingewikkeld in elkaar, wat ik met dit blog-artikel wil meegeven, is de uitnodiging om vragen te blijven stellen over de sectoren en industrieën waar je persoonlijk en zakelijk mee te maken hebt.

Wat draagt bij aan het algehele welzijn? Aan gezondheid en harmonieus, comfortabel leven voor alles en iedereen.
En bij welke elementen spelen onbewust handelen en financiële belangen een bepalende rol ten koste van natuurlijke duurzame oplossingen?

Het doorzien van werkwijzen in ketens, financiële invloed en belangen zie ik als belangrijk. Bijvoorbeeld bij keuzes voor producten en werkwijzen. En ook bij de beoordeling van industrieën en belangrijke gebruiksmiddelen zoals voeding en geneesmiddelen.

Voorbeelden van keuzes die niet of minder bijdragen aan economische groei in de industrieën die ik hierboven noem, maar wel aan gezondheid, positieve waarde en welzijn voor iedereen, zie ik in:

 • Bewust omgaan met natuurlijke bronnen,
 • Beschermen van natuur,
 • Het benutten van lokale hernieuwbare energiebronnen zoals zonlicht, wind en aardwarmte
 • Ontwikkelingen in het kunnen omzetten van energie die vrij beschikbaar is – zoals van het elektromagnetische veld wat overal om ons heen aanwezig is -,
 • Het benutten van natuurlijke geneeskunde van kruiden en planten zoals medicinale cannabis waar ik verschillende artikelen over tegenkom,
 • Het kunnen gebruiken van het leerachtige materiaal gemaakt van de bladeren van ananasplanten in plaats van dierenhuiden (zoals het bedrijf Piñatex doet),
 • En kleinschalige lokale natuurlijke landbouw die volgens professor Miguel Altieri voeding kan bieden aan alle mensen op de wereld – bijvoorbeeld met lokale moestuinen, daktuinen en verticale landbouw.

In ons huidige financiële systeem is het nog niet volledig mogelijk om keuzes te maken vanuit de denkwijze: ‘Wat zou je kiezen als geld niet bestond?’ Ik denk persoonlijk dat we in een wereld zonder geld eerder toewerken naar algehele kennisdeling, versnelde ontwikkeling naar goed werkende natuurlijke oplossingen en keuze voor waarde. Niet hetzelfde product naast elkaar in de supermarkt in net een andere verpakking of kleur, maar met elkaar samenwerken om het best mogelijke kwalitatieve product beschikbaar te maken voor iedereen.

In mijn werk als marketeer bij een multinational voor consumentenproducten heb ik gemerkt dat het lastig is om financiële doelstellingen geen bepalende factor te laten zijn voor de invulling van het werk. Toch denk ik dat we het denken vanuit het perspectief van een wereld zonder geld mee kunnen nemen in wat we doen.

En in ons werk de vraag kunnen stellen: Wat draagt bij aan waarde en welzijn voor iedereen? En hoe kan ik dit – al is het een kleine stap – inbrengen in de acties die ik persoonlijk en zakelijk neem?

Met iedere aankoop heb je een stem en kan je kiezen voor grondstoffen, ingrediënten en een werkwijze waar je achter staat. Voor persoonlijke verzorging kies ik bijvoorbeeld graag voor producten van het bedrijf Weleda, waar het gebruik van planten de hoofdrol speelt.

Zakelijk gezien kan je vragen stellen over je organisatie en de sector / industrie waar je in werkt. Waar draag je direct en indirect aan bij? Welke vragen kan je stellen en waar zie je mogelijkheden voor het vergroten van waarde en welzijn voor iedereen, waarbij je tegelijkertijd ook bijdraagt aan het economische succes van de organisatie waar je voor werkt.

Een bedrijf wat ik als voorbeeld zie voor succesvol ondernemen op een zo duurzaam mogelijke manier, is het Duitse familiebedrijf HIPP, producent van babyvoeding. Zij zijn blijven kiezen voor biologische natuurlijke niet gemodificeerde zaden en landbouw, ook al was de trend vijftig jaar geleden anders. Met als resultaat een kwalitatief product op een vergelijkbaar prijsniveau versus andere aanbieders in de supermarkt.

Creativiteit, leiderschap en samenwerking zie ik als handvaten waar we voor kunnen kiezen om naar huidige sectoren en industrieën te kijken, de belemmeringen hierin te erkennen (de tweede BEGIN-stap), en met elkaar toe te werken naar waarde en welzijn voor iedereen. Voor mensen, dieren en natuur.

Wat haal je hier uit voor jezelf? Welke vragen kan je stellen en welke acties kan je nemen? Zowel persoonlijk als zakelijk?

Dank je alvast voor jouw bijdrage!

Weermanipulatie: wel of geen goed idee?

20160323_100552-2 weerfoto 2Weermanipulatie, oftewel geo-engineering zoals Solar Radiation Management, bedoeld om wereldwijd klimaatverandering tegen te gaan.  

Waarom ik dit onderwerp aankaart en deel, is omdat ik het belangrijk vind om onszelf hierover te informeren zodat we hier een visie over kunnen vormen en er een stem in kunnen hebben.

Wat is het?

Weermanipulatie, of geo-engineering, is het kunstmatig beïnvloeden van het weer. Een voorbeeld hiervan is Solar Radiation Management.

Het gaat om het kunstmatig dimmen van ons zonlicht door het sprayen van aerosols in de lucht waardoor bewolking wordt gecreëerd. Een artikel wat hier informatie over geeft is:  ‘IPCC warns policymakers not to stop ‘solar radiation management’.

Op internet is verdere informatie beschikbaar over dit onderwerp.

Kernvraag

Geo-engineering is bedoeld om klimaatverandering tegen te gaan.

Het gaat voor mij om de kernvraag waar duurzaamheid om gaat. Hoe wij op aarde kunnen leven en hoe wij hier mee om kunnen gaan.

Do we need to ‘fight’ global warming zoals ik in de media lees, of kunnen we dit anders zien?

Hoe zit het nu met klimaatverandering?

Klimaatverandering is een onderwerp wat mij al een tijd bezighoudt. Met name na het volgen van een lezing van geoloog Salomon Kroonenberg (schrijver van het boek: De menselijke maat. De aarde over tienduizend jaar), waarin aangegeven werd dat er over de eeuwen heen geen bewezen correlatie te zien is tussen CO2 en klimaatverandering.

De lezing wekte vragen bij mij op: Hoe zit het nu precies met klimaatverandering? Hebben wij hier als mensheid invloed op? En als het zou komen door een teveel aan CO2 in de lucht, wat is dan de beste manier waarop we hiermee om kunnen gaan?

Door Salomon Kroonenberg zijn onderzoeksresultaten mee te nemen, ben ik verder gaan kijken en ben ik mezelf gaan informeren over klimaatverandering en natuurlijke processen van de aarde.

Ik heb verschillende constateringen van wetenschappers over klimaatverandering meegenomen waarbij ook andere mogelijkheden werden belicht zoals natuurlijke invloeden, alternatieve meetmethoden en conclusies. Een aantal artikelen over dit onderwerp zijn:

Het kan voor mij zijn dat we op conclusies varen die in werkelijkheid anders blijken te zijn.

Eigen visie vormen

De lezing van Salomon Kroonenberg motiveerde mij om mijn eigen visie te vormen over duurzaamheid. Sheet Globe Solo

Ik ben vanuit een bredere context gaan kijken en kwam bij het vormen van mijn visie op een aantal basispunten uit, die ik kan samenvatten in alles wat bijdraagt aan:

 • schone lucht, water en grond
 • voortbestaan
 • respectvol omgaan met mensen, dieren en natuur.

Vanuit een breder perspectief bekeken met gelijkwaardige aandacht voor meerdere punten. Zoals chemicaliën en giftige stoffen, afval en de plastic soup in de oceanen, bescherming van de natuur en eco-systemen, fair trade en dierenwelzijn.

Schone lucht, water en grondDrieluik lucht, water, grond

Schone lucht, water en grond betekent voor mij dat het vrij is van schadelijke stoffen zoals fijnstof, chemicaliën en zware metalen.

Dit gaat voor mij om gebruik van natuurlijke energiebronnen, natuurlijke ingrediënten, grondstoffen, producten en productiemethoden, en een wereld zonder afval.

Voortbestaan

Onder voortbestaan valt voor mij de bescherming van de natuur en ecosystemen, omdat dat er onder andere voor zorgt dat CO2 wordt omgezet in zuurstof. Wij ademen zuurstof in en CO2 uit, planten en bomen nemen deze CO2 op en zetten dit weer om in zuurstof. Een natuurlijk proces wat voortdurend doorgaat en dat we kunnen behouden door bescherming van natuur en ecosystemen.

Daarnaast gaat het voor mij om zelf herstellend vermogen. Ik geloof dat dit onderdeel is van een natuurlijk proces. Van onszelf en van de aarde.

Het behouden en versterken van zelf herstellend vermogen zie ik voor ons lichaam in het nemen van gezonde voeding met vitaminen en mineralen die voor natuurlijke weerstand zorgen. Voor de aarde zie ik het in het geven van ruimte aan natuur, ecosystemen en natuurlijke processen.

Voortbestaan gaat voor mij ook om bewust omgaan met natuurlijke bronnen en materialen. Gebruiken zonder het uit te putten. En kiezen voor alles wat hernieuwbaar is, wat aangroeit en / of zichzelf kan herstellen. Voor energie, voeding en voor materialen.

Een voorbeeld van hernieuwbaar materiaal is kurk. Kurk wordt gemaakt van de schors van de kurkeik, wat steeds opnieuw aangroeit. De kurkeik kan vanaf 25 jaar om de 9 jaar worden geschild en kan zo 200 jaar leven. Niet voor niks is een Portugees gezegde: ‘If you care for your grandchildren, plant a cork oak!’. Voor informatie over de duurzaamheid van kurk zie: sustainability and the role of the cork oak forest.

Respectvol omgaan met mensen, dieren en natuur

Dit gaat voor mij om gezondheid en welzijn van alle mensen, dieren en natuur. Voor alles en iedereen die op aarde leeft.sheet Respectvol omgaan met mensen, dieren en natuur

‘Respectvol omgaan met` betekent ook wel ‘omzien naar’. Bijvoorbeeld door bewust te kijken naar de ingrediënten, grondstoffen, productiemethoden en werkwijzen in de ketens achter de producten die we gebruiken of als organisatie promoten.

Fair trade, natuurlijk afbreekbare verpakkingen zoals bio-plastics, hergebruik, natuurlijke landbouw, beschermen van natuur en eco-systemen, lokale productie, natuurlijke ingrediënten, grondstoffen en energiebronnen, drinkwater uit bronnen, productie met regenwater en zo veel mogelijk plantaardige voeding, zie ik als voorbeelden van bewust en respectvol omgaan met mensen, dieren en natuur.

Weermanipulatie: wel of geen goed idee?

De kernvraag van dit blog-artikel kan je bekijken aan de hand van de vijf BEGIN stappen met als eerste stap: Bewustwording. Dit gaat op de eerste plaats over het stellen van vragen, jezelf informeren en je eigen visie vormen.

Op basis hiervan kan je ontdekken en ervaren of het onderwerp relevant is voor jou.

Wat de methodes van weermanipulatie voor mij persoonlijk relevant maakt, is dat – op basis van wat ik op internet lees en hoor uit videoverklaringen van piloten, artsen en onderzoekers – er nanodeeltjes van zware metalen worden gebruikt, waarvan de impact op de gezondheid van onszelf, ons water, grond, voedsel, dieren en de aarde, niet duidelijk is, en mogelijk schadelijk.

Vervolgens kan je kijken welke kernwaarden dit onderwerp voor jou raakt en ‘Waarom’ jij hier naar zou willen kijken.

Voor mij raakt het kernwaarden als respect (respectvol omgaan met mensen, dieren en natuur, respecteren van natuurlijke processen), zuiverheid, leiderschap, creativiteit, vertrouwen en het nemen van verantwoordelijkheid. Dit zie ik in het toewerken naar natuurlijke oplossingen waarmee we de gezondheid en het zelf herstellende vermogen van de aarde kunnen herstellen en versterken.

Bijvoorbeeld in het (terug)geven van ruimte aan natuur en natuurlijke processen. In het verder doorontwikkelen en toepassen van natuurlijke hernieuwbare energiebronnen. En in het gebruik van natuurlijke ingrediënten, grondstoffen en productiemethoden.

BEGIN

Na de stap Bewustwording, kan je het onderwerp verder bekijken aan de hand van de volgende vier BEGIN stappen: Erkennen van belemmerende systemen, Gelijkwaardigheid, In verbinding en het Nemen van verantwoordelijkheid.

In Erkennen van belemmerende systemen zie ik bijvoorbeeld de onbekendheid en onduidelijkheid over dit onderwerp. Over de vraag of en op welke manier het gebeurt en over de mogelijke schadelijke impact op de gezondheid van onszelf, dieren en natuur. Daarnaast zie ik het in het niet meer neutraal kunnen beoordelen van de werkelijke situatie op de aarde.

Gelijkwaardigheid zie ik onder andere in het toekennen van gelijke waarde aan verschillende visies en perspectieven over het onderwerp klimaatverandering en duurzaamheid. Vanuit wetenschappers en vanuit jezelf.

Daarnaast zie ik het in het nemen van persoonlijk leiderschap en gedeelde verantwoordelijkheid. Door dit onderwerp te bekijken, jezelf te informeren, je eigen visie te vormen en hier waarde aan te geven.

In verbinding gaat over in verbinding zijn met jezelf (je kernwaarden), anderen (samenwerking) en de aarde. Wat ik vanuit het onderwerp weermanipulatie nu doe is mezelf informeren, bewust naar buiten kijken: naar de natuur, naar de lucht, water en grond. En vanuit daar ervaren hoe ik duurzaamheid zie en wat ik hierin wil en kan betekenen.

Nemen van verantwoordelijkheid gaat voor mij over leiderschap en het nemen van actie. Bijvoorbeeld door onszelf te informeren waardoor we een stem kunnen hebben in dit onderwerp.

Vervolgens kan je jouw bijdrage kiezen. Voor mij zie ik dat in bijdragen aan bewustwording. Over dit onderwerp en over manieren waarop we in mijn visie kunnen toewerken naar een duurzame wereld.

Hoe zou jij de BEGIN stappen invullen?

Meer weten?

Heb je vragen? Of ben je geïnteresseerd in een BEGIN met duurzaamheid  lezing, inspiratiesessie of workshop? Dan kan je contact opnemen via ilona@con3bute.nl of telefoonnummer 06-26724330.

Dank je voor je interesse!

Duurzaamheid, daar heb ik niks mee!?

“Duurzaamheid, daar heb ik niks mee!”. 

“Niet interessant”. “Niet relevant voor mij”. Dat is wat ik om mij heen hoor en zie als het gaat om duurzaamheid. Samen met de vraag of er geen ander woord gebruikt kan worden.

Of dat het als onderdeel van de huidige business wordt gezien, waar een persoonlijke verbinding met het onderwerp op de achtergrond staat.

Redenen

Wat ik heb gemerkt, is dat het niet interessant of relevant vinden vaak gaat om de associaties die gemaakt zijn met duurzaamheid. Zowel bewust als onbewust.

Vanuit de media gaat duurzaamheid veelal over klimaatverandering, CO2, energiebesparing en afvalscheiding. Allemaal elementen waarmee je zou kunnen associëren dat je iets moet laten of dat je moeite moet doen. Ik kan me voorstellen dat inleveren van comfort, minder gemak en een ervaring als ‘gedoe’ niet aantrekkelijk zijn.

Ook kan ik me voorstellen dat duurzaamheid (onbewust) associaties oproept als: onduidelijk, te groot, complex of een druppel op de gloeiende plaat. Dit ervaarde ik zelf bij beelden van smeltende ijskappen, een wirwar aan keurmerken en conclusies in de media waar ik me niet in kon vinden.

Of misschien herken je het veilige kop in het zand gevoel – zoals ik het zelf achteraf heb ervaren -, omdat ik ergens wist, dat als ik het onderwerp goed zou bekijken, er voor mezelf niet meer omheen zou kunnen om hier iets mee te doen. Met associaties als het moeten veranderen van mijn comfortabele en prettige leven die niet aantrekkelijk leken. (Gelukkig bleek het tegenovergestelde waar!)

Bij deze associaties kan ik me voorstellen dat het niet aantrekkelijk lijkt om je in duurzaamheid te verdiepen en er direct iets mee te willen doen. Zonde vind ik, want het kan ook anders!

Want door een ander perspectief maak je het voor jezelf interessant en relevant om te willen beginnen met duurzaamheid.

Hoe?

Door eerst eens te kijken welke (onbewuste) associaties je nu met duurzaamheid hebt. En jezelf vervolgens de vraag te stellen waar het voor jou om gaat.

Voor mij bleek dit anders dan mijn initiële beeld over klimaatverandering en CO2.

Ik denk dat we allemaal wel iets met duurzaamheid hebben. En dat het gaat om de koppelingen die je met dit onderwerp maakt en de mogelijkheden die je hierin ziet.

Duurzaamheid wordt interessant en relevant voor jou, als het je persoonlijke leven, werk en interesse raakt.

Afval gaat voor mij nu bijvoorbeeld om restmateriaal, grondstoffen en de verpakkingsindustrie. Waar ik als spreker, consument en marketeer aan bij kan dragen.

Bewust worden waar duurzaamheid voor jou om gaat, zie ik als de belangrijkste eerste stap. Daar vloeit uit voort wat je hier voor jezelf en je organisatie aan kunt verbinden en hoe je dit kunt toepassen en invullen.

Het ontwikkelen van je eigen visie Shutterstock_133009793 Visie

De belangrijkste gamechanger om mij actief voor duurzaamheid te willen inzetten was helder maken waar dit onderwerp voor mij over gaat en herkennen dat dat in lijn ligt met wat ik belangrijk en interessant vind.

Door van een afstand naar duurzaamheid te kijken, jezelf te verdiepen in het onderwerp en te ontdekken wat hierin waar is voor jou, maak je het duidelijk, relevant en vanzelfsprekend.

Mijn persoonlijke visie op duurzaamheid is, dat het gaat om alles wat bijdraagt aan schone lucht, schone grond, schoon water, voortbestaan en respectvol omgaan met mensen, dieren en natuur. Een visie die het voor mij helder, motiverend en toepasbaar maakt.

Het maken van positieve associaties

De positieve associaties die ik nu met duurzaamheid heb, is dat het gaat om gezondheid en welzijn. Van onszelf, anderen en de aarde als geheel met alles en iedereen die op aarde leeft. Waar ik zowel vanuit mijn persoonlijke als zakelijke rol aan kan bijdragen.

Wat je belangrijk vind en wat je gelooft dat mogelijk is, staan voor associaties die positief en optimistisch zijn.

Wat mij enthousiast en gemotiveerd maakt, is dat ik geloof dat we met elkaar naar een schone, gezonde en positieve wereld kunnen toewerken waarin alles en iedereen in harmonie met elkaar samenleeft.

Een wereld waarin iedereen de wereld kan rondreizen, kan genieten van de mooie plekken op de aarde, van gezonde en lekkere voeding en kan doen wat bij je past, waardoor je het naar je zin hebt op je werk en je gemotiveerd bent om je hiervoor in te zetten. Een wereld waarin welzijn van alles en iedereen het belangrijkste is en waar iedereen een comfortabel en prettig leven heeft. Dat is anders dan een luxe leven. Eerder een wereld waarin we de luxe die er is met elkaar delen.

Dit vertaal ik door naar gebruik van natuurlijke energie, ingrediënten, grondstoffen en productiemethoden, en een wereld zonder afval en chemicaliën. Waarbij we met technologische ontwikkeling kunnen (blijven) doen wat we graag willen doen, misschien zelfs op een betere en fijnere manier dan die we nu kennen.

Hoe klinkt dit voor jou?

Wat ik merk tijdens lezingen en workshops, is dat het zien van een ander perspectief en het creëren van nieuwe positieve associaties met duurzaamheid maakt, dat veel van ons er wel voor open staan en hier aan willen bijdragen. Een mooi BEGIN!

Doen wat we graag willen doen, alleen dan duurzaam

Wat ik een leuk voorbeeld vind van doen wat we graag willen doen, alleen dan duurzaam, is hoe de oprichter van GUTTS, Edward Goossens, duurzame oplossingen heeft gevonden om te kunnen blijven doen wat hij het leukst vindt.

Het gaat hier om de motorsport. Edward vertelde mij in een interview dat hij het als klein kind al geweldig vond om het harde motorgeluid te horen tijdens autoraces.

Met de motivatie om dit graag op dezelfde manier te kunnen blijven ervaren, is Edward op zoek gegaan naar duurzame oplossingen in de motorsport. Dat lukte! Met schone brandstoffen (bio-fuels) die met een kleine aanpassing van de motoren gebruikt kunnen worden. Bijzonder, vind ik.

Op www.gutts.nl staat beschreven hoe motorsport duurzaam kan. Edward Goossens bewijst hier als oprichter mee dat genieten samen kan gaan met duurzaamheid. Met hetzelfde resultaat en plezier.

Dat is wat anders dan gedoe en inleveren op comfort!

Wat zijn positieve associaties die jij kan maken als het gaat om duurzaamheid?

Waar kan het voor jou om gaan?

De positieve waarde ontdekken

In eerste instantie stond duurzaamheid voor mij nog op afstand van wat ik dagelijks deed. Door te kijken wat dit onderwerp inhoudt, wat er achter zit en wat het ‘Waarom’ is, kan je de positieve waarde ontdekken waardoor er iets kan veranderen in je beleving. In interesse en relevantie.

Dit merk ik bijvoorbeeld aan een onderwerp als afvalscheiding. Wat ik hier regelmatig over hoor tijdens lezingen en workshops is de associatie met gedoe. En eerlijk gezegd, voordat ik me hierin verdiept had, was ik hier ook niet bovengemiddeld actief in. Ik deed het omdat ik vond dat ik dat moest doen. En daarin herken ik dat je het als ‘gedoe’ kan ervaren en dat het geen prioriteit meer is als je het druk hebt.

Wat het voor mij veranderde, was het ontdekken en ervaren van de positieve waarde ervan. Bijvoorbeeld dat papier 7 x hergebruikt kan worden en dat plastic restmateriaal een waardevolle grondstof is voor nieuwe producten.

Dit creëerde voor mij positieve waarde. Zoals bij kunnen dragen aan zo waardevol mogelijke grondstof voor nieuwe producten. Voor mij positief en motiverend. Dit maakte de opening voor mezelf om hiernaar te kijken en nieuwe mogelijkheden te blijven zien.

De grootste positieve waarde ervaar ik in doen wat ik belangrijk vind, op een manier die bij mij past. Bij mijn interesses, kernwaarden, kwaliteiten en visie op leven en werk. Dat geeft mij een positief gevoel van vervulling en geluk.

Dit begint bij bewustwording en open staan voor leiderschap en het willen nemen van verantwoordelijkheid. Ik nodig je graag uit om voor jezelf te ontdekken wat duurzaamheid voor jou is, wat de elementen zijn waar jij je toe aangetrokken voelt, waar je verbinding mee ervaart en wat jij zou willen en kunnen doen.

Vanuit daar kan je kijken naar je huidige zakelijke rol in de organisatie waar je voor werkt. Ik zie ons allemaal als schakels in een groter geheel waarmee we kunnen bijdragen aan het realiseren van een schone en gezonde wereld.

Wat maakt duurzaamheid interessant en relevant voor jou?

Duurzaamheid, interessant en relevant voor ons allemaal

Ik denk dat duurzaamheid ons allemaal aangaat. Het is de basis van de gezondheid van onszelf en de aarde waarop we leven.

Ik inspireer jou en je organisatie graag om te beginnen met duurzaamheid. Met bewustwording en positieve voorbeelden van mogelijke invullingen. Vanuit iedere rol en functie.

Voor interesse in een lezing, inspiratiesessie of (introductie)workshop, kan je contact opnemen via ilona@con3bute.nl of telefoonnummer 06 – 26724330

Gelukkig nieuw BEGIN!

Een gelukkig nieuw BEGIN van 2016! Gelukkig nieuw BEGIN van 2016!!

Met inspiratie, optimisme, nieuwe ideeën, gezondheid, het volgen van je persoonlijke visie en waarheid en doen wat bij je past.

In mijn ervaring zijn dit belangrijke pijlers voor geluk.

Mijn wens voor 2016 is dat we ons steeds meer bezig kunnen houden met het bieden van waarde voor alles en iedereen die op aarde leeft. Waarbij we ons inzetten voor het welzijn van het grote geheel. Waarin we respectvol omgaan met mensen, dieren en natuur, gebruik maken van natuurlijke hernieuwbare energiebronnen en materialen, en natuurlijke ingrediënten, grondstoffen en productiemethoden.

Een schone, gezonde wereld waar we allemaal aan bij kunnen dragen.

Wil je jouw persoonlijke visie en waarheid verder ontdekken, leidend laten zijn en ontdekken wat jij zou willen bijdragen? Ik inspireer je graag met een lezing of (introductie)workshop.

foto BEGIN met Duurzaamheid workshop, ruimte 'Een' Pand 020

14 januari geeft ik de volgende BEGIN met Duurzaamheid workshop waar nog een paar plekken beschikbaar zijn. Heb je interesse? Neem dan contact op via: ilona@con3bute.nl of telefoonnummer 06-26724330.

Alvast bedankt voor je interesse!

Ieder moment een nieuw BEGIN!

cropped-cropped-Header-140707e-tarwe.jpg‘BEGIN’ gaat voor mij om optimisme, vertrouwen en zien van mogelijkheden. Een manier om met huidige situaties en uitdagingen op het gebied van duurzaamheid om te gaan.

Ieder moment een nieuw BEGIN!

Terugkijkend op mijn werk bij mijn laatste werkgever, was ik met name bezig met brand reviews en het halen van gestelde targets. Stuurde ik vaak zo’n 80 e-mails per dag en nam ik weinig ruimte om me te verbinden met wat ik op diepere niveaus belangrijk vond.

En ook nu, met het combineren van werk en een gezin met twee kleine kinderen, gebeurt het regelmatig dat mijn dag gevuld is. Hierin pas ik de BEGIN stappen:

Bewustwording,

– Erkennen van belemmerende systemen,

– Gelijkwaardigheid,

– In verbinding en

– Nemen van verantwoordelijkheid

steeds opnieuw toe.

Steeds weer maak ik mezelf bewust wat ik naast mijn gezin, familie en vrienden belangrijk vind. Blijvend geraakt ben ik door de waarde die ik in (bescherming van) de natuur zie, de bomen en planten die CO2 omzetten in zuurstof, de schone lucht die we hierdoor kunnen inademen, de mogelijkheden voor bouwmaterialen, natuurlijke geneesmiddelen en de voeding die het biedt.

‘Ieder moment een nieuw BEGIN’ zie ik in denken en handelen vanuit je persoonlijke visie en waarheid, bewust zijn wat je belangrijk vindt en staan voor waar je in gelooft.

Ik geloof dat een duurzame wereld mogelijk is en dat ieder moment een kans is voor een nieuw BEGIN.150429 Sheet Begin Spiraal

Uitdagingen zullen er altijd zijn. In ons leven zelf en in het kiezen voor oplossingen die zowel goed zijn voor jou, als voor de wereld als geheel.

Met de vijf BEGIN stappen wil ik een manier aangeven om met huidige situaties en uitdagingen op het gebied van duurzaamheid om te gaan. Eén die ik als positief en richtinggevend zie.

Erkennen van belemmerende systemen, de tweede BEGIN stap, zie ik als kantelpunt voor het toewerken naar een duurzame wereld. Door huidige situaties te erkennen, kan je deze accepteren, van een afstand bekijken en zien wat je hier tegenover kan zetten.

Vervolgens kan je kiezen wat je leidend wilt laten zijn. Zoals optimisme, vertrouwen, het zien van waarde en mogelijkheden, inzet van creativiteit en leiderschap. Een voorbeeld hiervan zie ik in het geven van waarde aan afvalscheiding, dat motiveert mij om hier actief aan bij te dragen.

Ieder moment kiezen voor gelijkwaardigheid gaat voor mij om het ervaren van gedeelde verantwoordelijkheid en het geven van (gelijke) waarde aan je persoonlijke visie, waarheid, kwaliteiten, kennis en ervaring. Het erkennen van deze waarde maakt voor mij dat ik mijn persoonlijke visie en waarheid heb ontwikkeld en hier uiting aan geef.

De volgende BEGIN stap die ik iedere keer actief zet, is In verbinding zijn. In eerste instantie met mezelf; mijn kernwaarden, visie, waarheid en ‘Waarom’. Door dit steeds opnieuw te doen, maak ik weer verbinding met mijn intrinsieke motivatie en missie om mij voor een duurzame wereld in te zetten. Vanuit daar maak ik verbindingen met anderen en de aarde. Met andere mensen, producten, organisaties, initiatieven, onderwerpen, gebeurtenissen en ontwikkelingen.

Dit kan ook andersom. De bosbranden in Borneo, raakten bij mij instant mijn kernwaarden en ‘Waarom’. Op zo’n moment is de verbinding met mezelf, anderen en de aarde in één keer gemaakt. En sta ik stil bij wat ik kan doen. Zoals posts schrijven op sociale media over de mogelijkheid om als consument te kiezen voor FSC gecertificeerd papier en hout of producten van Certified Sustainable Palm Oil (CSPO).

Het nemen van verantwoordelijkheid gaat om het nemen van actie. Ook dit is een BEGIN stap die ik iedere keer opnieuw zet. In de supermarkt als ik een 1+1 gratis actie tegenkom, als ik een batterij zie liggen op straat en in het geven van invulling aan mijn persoonlijke en zakelijke rol.

Kiezen voor het nemen van verantwoordelijkheid maakt voor mij dat ik in de supermarkt voor het best beschikbare duurzame alternatief kies in plaats van een aantrekkelijke aanbieding, een batterij die ik op straat zie liggen – veilig – opraap en inlever bij een inzamelpunt en me vanuit mijn bedrijf con3bute inzet voor bewustwording, inspiratie en realisatie van een duurzame wereld.

BEGIN is persoonlijk en gaat om het ontdekken van je persoonlijke visie, waarheid en motivatie om je voor een duurzame wereld in te zetten. Het gaat om doen wat bij je past, zodat het voor jou motiverend, inspirerend en relevant is.

– Wil je ontdekken wat de BEGIN stappen jou kunnen brengen?

– Het onderwerp duurzaamheid aantrekkelijk, interessant en relevant maken voor jezelf?

– Herkennen om welke kernwaarden het voor jou gaat?

– Jouw ‘Waarom’ helder maken om je voor duurzaamheid in te zetten?

– Ontdekken wat je zelf zou willen en kunnen bijdragen?

– Of onderzoeken of de BEGIN met Duurzaamheid workshop waardevol is voor de organisatie waar je werkt?foto BEGIN met Duurzaamheid workshop, ruimte 'Een' Pand 020

Vrijdag 20 november is de volgende BEGIN met Duurzaamheid workshop. De laatste in 2015. Heb je interesse of wil je meer informatie? Mail dan naar ilona@con3bute.nl of bel naar 06 – 267 24 330. Ik zie en hoor je graag!

Dank je voor je tijd en je interesse!

De vijf BEGIN stappen

cropped-Header-140707e-tarwe-640x171.jpgDuurzaamheid persoonlijk, positief en makkelijk maken om aan bij te dragen. Ik geloof dat dit kan aan de hand van de vijf BEGIN stappen die ik heb ontwikkeld.

De kern van de vijf BEGIN stappen is denken en handelen vanuit je persoonlijke visie en waarheid. Hierdoor kon ik een persoonlijke verbinding maken met het onderwerp duurzaamheid en werd het vanzelfsprekend, positief en motiverend om hier mee bezig te zijn.

Denken en handelen vanuit je persoonlijke visie en waarheid gaat om de keuze om dit leidend te laten zijn in de dagelijkse keuzes die je maakt. Zowel persoonlijk als zakelijk. Waarbij de eerste BEGIN stap begint met Bewustwording. Wat je belangrijk vindt voor jezelf, anderen en de aarde als geheel.

Bewustwording van je persoonlijke visie en waarheid is een manier om naar de wereld om je heen te kijken. Bijvoorbeeld wat voor bedrijfsvoering en maatschappelijk handelen jij als succesvol ziet.

Jouw persoonlijke visie en waarheid raakt kernwaarden, geeft weer wat je belangrijk vindt, waar je in gelooft en wat jij als mogelijk ziet; jouw persoonlijke ‘Waarom’. Dit zie ik als een belangrijke basis en ankerpunt.

De ‘Why‘, ‘How‘ en ‘What

De vijf BEGIN stappen zijn verweven met de ‘Why‘, ‘How‘ en ‘What‘ van managementgoeroe Simon Sinek.

Na Bewustwording van je persoonlijke visie, waarheid en ‘Waarom’ gaat het om de ‘How’ enWhat‘ om hier invulling aan te geven.

Sheet Cirkelmodel De ‘How‘ voor het volgen van je persoonlijke visie en waarheid zie ik in:

 • Erkennen van belemmerende systemen
 • Gelijkwaardigheid
 • In verbinding zijn

En de ‘What‘ in de vijfde BEGIN stap: het Nemen van verantwoordelijkheid.

 

Bewustwording van je persoonlijke visie en waarheid

De eerste vraag die je jezelf kan stellen, is:

Wat vind je belangrijk?

Voor jezelf, anderen en de wereld als geheel.

Voor mij is dat naast mijn gezin, familie en vriendschappen: gezondheid, geluk en respectvol omgaan met mezelf, anderen en de aarde.

In mijn persoonlijke visie en waarheid gaat dit om:

 • Alles wat bijdraagt aan schone lucht, schoon water en schone grond
 • Respectvol omgaan met mensen, dieren en natuur en
 • Het zien van mogelijkheden

In het eerste punt zie ik een directe link met gezondheid: schone lucht om in te ademen, schoon drinkwater en schone grond voor onze natuur en voedsel.

Respectvol omgaan met mensen, dieren en natuur, gaat voor mij om gelijke rechten, fair trade, dierenwelzijn en bescherming van de natuur wat ik als cruciaal zie voor de gezondheid van onszelf en de aarde als geheel.

Het zien van mogelijkheden gaat voor mij om vertrouwen en optimisme dat we bovenstaande met persoonlijke, maatschappelijke en technologische ontwikkeling kunnen realiseren.

Door het ontwikkelen van mijn persoonlijke visie en waarheid, kon ik een persoonlijke verbinding maken met het onderwerp duurzaamheid.

Zo werd dit onderwerp voor mij logisch en vanzelfsprekend. En begreep ik niet meer waarom ik hier niet eerder actief mee was begonnen.

Beeld-BEGIN-140707-grond-640x360In vijf BEGIN stappen naar denken en handelen vanuit je persoonlijke visie en waarheid 

Toen ik duurzaamheid herkend had in wat ik persoonlijk belangrijk vind, en in mijn persoonlijke visie en waarheid kon plaatsen, ben ik verder gaan kijken.

Met name naar de vraag waarom ik hier zo’n lange tijd niet of nauwelijks mee bezig was geweest.

Dit brengt mij naar de tweede BEGIN stap:

Erkennen van belemmerende systemen

Erkennen van belemmerende systemen omvat de volgende drie punten:

 • Erkennen en accepteren van belemmerende systemen
 • Zien wat je hier tegenover kunt zetten, en
 • Kiezen wat je leidend wilt laten zijn.

Door belemmeringen te erkennen, accepteer je situaties zoals ze zijn en ontstaat er ruimte om hier van een afstand naar te kijken.

Wat ik bijvoorbeeld inzag, is dat ik mijn persoonlijke visie en waarheid niet helder had en daardoor lange tijd niet gevolgd had.

Eén van de belemmerende systemen die ik herkende, was dat ik maatstaven van anderen belangrijker had gemaakt dan mijn persoonlijke visie en waarheid. Wat voor mij resulteerde in het volgen van bedrijfsvoering gericht op financiële resultaten in plaats van bijdragen aan een duurzame wereld met natuurlijke energiebronnen, ingrediënten, grondstoffen, verpakkingen en productiemethoden.

Wat ik zag dat ik hier tegenover kon zetten, waren de BEGIN stappen Gelijkwaardigheid, In verbinding en Nemen van verantwoordelijkheid.

 

Gelijkwaardigheid

De derde BEGIN stap ‘Gelijkwaardigheid’ gaat om het toekennen van gelijke waarde aan persoonlijke visies, rollen en bijdragen.

Daarnaast gaat het voor mij om leiderschap, elkaar aanvullen met persoonlijke kwaliteiten en unieke waarde(n), en gedeelde verantwoordelijkheid.

Gelijkwaardigheid maakt ons allemaal verantwoordelijk, waardoor duurzaamheid niet meer alleen bij overheden, directies of duurzaamheidsafdelingen ligt, maar bij ons allemaal.

Het heeft mij gemotiveerd om te kiezen voor leiderschap, mijn persoonlijke visie, waarheid, kwaliteiten, kennis, inzichten en ervaring waarde te geven en te onderzoeken hoe ik hiermee kon bijdragen aan het realiseren van een duurzame wereld.

 

In verbinding

Een ander belemmerend systeem wat ik zag, is dat ik uit verbinding was geraakt met mijn oorspronkelijke interesses en waarden en daardoor mijn persoonlijke visie en waarheid niet volgde.

Wat ik hier tegenover heb gezet, is de BEGIN stap ‘In verbinding’. In verbinding met jezelf, anderen en de aarde als geheel.

‘In verbinding’ met jezelf gaat over verbinding met je persoonlijke visie en waarheid, persoonlijke ‘Waarom’, kwaliteiten en unieke waarde(n). Dit zie ik als de basis voor het realiseren van verbinding met anderen en de aarde.

‘In verbinding’ met anderen gaat om samenwerking.

En ‘In verbinding’ met de aarde om het realiseren van jouw persoonlijke verbinding met het onderwerp duurzaamheid.

In verbinding met de aarde als geheel staat voor mij nu voor de ervaring dat het om mijn leefomgeving gaat waar ik in samenwerking met anderen voor kan zorgen.

 

Nemen van verantwoordelijkheid

Waarom was ik niet eerder begonnen met het volgen van mijn persoonlijke visie en waarheid? Wat maakte dat ik het lange tijd op afstand had staan? Dit had verschillende redenen.

Eén daarvan was, dat ik ergens wel wist dat als ik echt naar mijn persoonlijke visie, waarheid en het onderwerp duurzaamheid zou kijken, ik er voor mezelf niet meer omheen zou kunnen om hier iets aan te doen. Dit bleek waar voor mij.

Bewustwording van mijn persoonlijke visie en waarheid samen met de keuze om dit leidend te laten zijn, maakt dat ik nu verantwoordelijkheid neem en in samenwerking met anderen bij wil dragen aan het toewerken naar een duurzame wereld.logo_con3bute_2014_DEF nieuw

Nemen van verantwoordelijkheid gaat voor mij om kiezen voor leiderschap en het nemen van actie.

Durven staan voor wat je belangrijk vindt en dit leidend laten zijn in de keuzes die je maakt. Zowel persoonlijk als zakelijk.

 

De BEGIN stappen ontwikkelen zich door, beginnen bij iedere bewustwording opnieuw en zijn op verschillende manieren toe te passen. Hier ga ik in mijn volgende blog op in.

150429 Sheet Begin Spiraal

Ben je benieuwd naar jouw persoonlijke visie en waarheid? Welke plek duurzaamheid voor jou heeft? En wat je hierin zou willen en kunnen doen?

Dan nodig ik je graag uit om deel te nemen aan één van de komende BEGIN met Duurzaamheid workshops op:

– vrijdag 18 september

– vrijdag 9 oktober

– vrijdag 23 oktober

– vrijdag 6 november en

– vrijdag 20 november

Ik kijk er naar uit je daar te zien! En motiveer en inspireer je graag om te BEGINnen met duurzaamheid.

Heb je interesse of vragen? Dan kan je contact opnemen via telefoonnummer 06 – 267 24 330 of via mailadres: ilona@con3bute.nl

 

 

Start with ‘Why’!

Letter-B-op-Wit-340x500

Managementgoeroe Simon Sinek zegt in zijn boek: ‘Start with Why’. Dit zie ik als doorslaggevend voor beginnen met duurzaamheid.

‘Waarom’ zou jij met duurzaamheid bezig willen zijn?

Je persoonlijke ‘Waarom’ geeft weer wat je hierin belangrijk vindt en waar je in gelooft.

Ik geloof bijvoorbeeld dat het realiseren van een duurzame wereld mogelijk is, en dat we hier met elkaar naartoe kunnen werken.

Het ontwikkelen van je persoonlijke visie op duurzaamheid, zoals beschreven in het vorige blogbericht, is bedoeld om het onderwerp helder, motiverend en inspirerend te maken.

Je persoonlijke ‘Waarom’ maakt duurzaamheid persoonlijk, waardevol en relevant voor jou.

Dit zie ik als een belangrijke stap om intrinsieke motivatie te vinden om je voor dit onderwerp te willen inzetten.

Start with Why‘, om vervolgens de ‘How‘ te ontdekken en jouw ‘What’ in te vullen. Sheet Cirkelmodel

 

Het ontdekken van je persoonlijke ‘Waarom’ voor duurzaamheid

Je persoonlijke ‘Waarom’ om je voor duurzaamheid te willen inzetten, kan je op verschillende manieren ontdekken.

Om te beginnen kan je kijken wat jou in dit onderwerp raakt. Voor mij is dat enerzijds bijvoorbeeld:

 • economische belangen die ten koste gaan van bescherming van de natuur en gezondheid
 • de diverse giftige chemische stoffen die in verschillende industrieën en ketens worden gebruikt
 • dieren als industrie
 • de plastic soep in de oceanen

En anderzijds:

 • de snelle technologische ontwikkelingen die laten zien dat het mogelijk is om natuurlijke energiebronnen te benutten
 • de natuurlijke alternatieven voor materialen en producten die al volop beschikbaar en verkrijgbaar zijn
 • de mogelijkheden van duurzame hernieuwbare plant-based materialen als alternatief voor het gebruik van dieren als grondstof
 • de positieve initiatieven die uitgevoerd worden zoals de Ocean Clean Up van de Nederlandse oprichter Boyan Slat

Bovenstaande punten raken persoonlijke kernwaarden. Het benoemen hiervan is de sleutel naar het ontdekken van je persoonlijke ‘Waarom’ voor duurzaamheid.

Wat hier voor mij uitspringt, is het respectvol omgaan met mensen, dieren en natuur, optimisme en het nemen van verantwoordelijkheid.

Het is de basis geweest voor het ontdekken dat ik in samenwerking met anderen wil bijdragen aan het toewerken naar een duurzame wereld.  logo_con3bute_2014_DEF nieuw

 

Wat vind jij belangrijk?

Ik nodig je graag uit om te ervaren wat jij belangrijk vindt.

Wat raakt jou persoonlijk als het gaat om duurzaamheid? Wat is het dat dit onderwerp voor jou belangrijk en relevant maakt?

Wat is jouw ‘Waarom’ voor duurzaamheid?

In de BEGIN met Duurzaamheid workshop denk ik graag met je mee en werken we er aan om jouw ‘Waarom’ helder te maken.

Ben je benieuwd naar jouw ‘Why‘? En naar de ‘How‘ en ‘What’ om hier vorm aan te geven?

Dit kan door in de BEGIN met Duurzaamheid workshop de vijf BEGIN stappen te doorlopen. En zo jouw persoonlijke motivatie en bijdrage aan duurzaamheid te ontdekken.

Komende workshopdata zijn:

 • Vrijdag 18 september
 • Vrijdag 9 oktober
 • Vrijdag 20 oktober
 • Vrijdag 6 november
 • Vrijdag 23 november

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen? Dan kan je contact opnemen via telefoonnummer 06 – 267 24 330 of mailadres: Ilona@con3bute.nl