Gelukkig nieuw BEGIN!

Een gelukkig nieuw BEGIN van 2016! Gelukkig nieuw BEGIN van 2016!!

Met inspiratie, optimisme, nieuwe ideeën, gezondheid, het volgen van je persoonlijke visie en waarheid en doen wat bij je past.

In mijn ervaring zijn dit belangrijke pijlers voor geluk.

Mijn wens voor 2016 is dat we ons steeds meer bezig kunnen houden met het bieden van waarde voor alles en iedereen die op aarde leeft. Waarbij we ons inzetten voor het welzijn van het grote geheel. Waarin we respectvol omgaan met mensen, dieren en natuur, gebruik maken van natuurlijke hernieuwbare energiebronnen en materialen, en natuurlijke ingrediënten, grondstoffen en productiemethoden.

Een schone, gezonde wereld waar we allemaal aan bij kunnen dragen.

Wil je jouw persoonlijke visie en waarheid verder ontdekken, leidend laten zijn en ontdekken wat jij zou willen bijdragen? Ik inspireer je graag met een lezing of (introductie)workshop.

foto BEGIN met Duurzaamheid workshop, ruimte 'Een' Pand 020

14 januari geeft ik de volgende BEGIN met Duurzaamheid workshop waar nog een paar plekken beschikbaar zijn. Heb je interesse? Neem dan contact op via: ilona@con3bute.nl of telefoonnummer 06-26724330.

Alvast bedankt voor je interesse!

Ieder moment een nieuw BEGIN!

cropped-cropped-Header-140707e-tarwe.jpg‘BEGIN’ gaat voor mij om optimisme, vertrouwen en zien van mogelijkheden. Een manier om met huidige situaties en uitdagingen op het gebied van duurzaamheid om te gaan.

Ieder moment een nieuw BEGIN!

Terugkijkend op mijn werk bij mijn laatste werkgever, was ik met name bezig met brand reviews en het halen van gestelde targets. Stuurde ik vaak zo’n 80 e-mails per dag en nam ik weinig ruimte om me te verbinden met wat ik op diepere niveaus belangrijk vond.

En ook nu, met het combineren van werk en een gezin met twee kleine kinderen, gebeurt het regelmatig dat mijn dag gevuld is. Hierin pas ik de BEGIN stappen:

Bewustwording,

– Erkennen van belemmerende systemen,

– Gelijkwaardigheid,

– In verbinding en

– Nemen van verantwoordelijkheid

steeds opnieuw toe.

Steeds weer maak ik mezelf bewust wat ik naast mijn gezin, familie en vrienden belangrijk vind. Blijvend geraakt ben ik door de waarde die ik in (bescherming van) de natuur zie, de bomen en planten die CO2 omzetten in zuurstof, de schone lucht die we hierdoor kunnen inademen, de mogelijkheden voor bouwmaterialen, natuurlijke geneesmiddelen en de voeding die het biedt.

‘Ieder moment een nieuw BEGIN’ zie ik in denken en handelen vanuit je persoonlijke visie en waarheid, bewust zijn wat je belangrijk vindt en staan voor waar je in gelooft.

Ik geloof dat een duurzame wereld mogelijk is en dat ieder moment een kans is voor een nieuw BEGIN.150429 Sheet Begin Spiraal

Uitdagingen zullen er altijd zijn. In ons leven zelf en in het kiezen voor oplossingen die zowel goed zijn voor jou, als voor de wereld als geheel.

Met de vijf BEGIN stappen wil ik een manier aangeven om met huidige situaties en uitdagingen op het gebied van duurzaamheid om te gaan. Eén die ik als positief en richtinggevend zie.

Erkennen van belemmerende systemen, de tweede BEGIN stap, zie ik als kantelpunt voor het toewerken naar een duurzame wereld. Door huidige situaties te erkennen, kan je deze accepteren, van een afstand bekijken en zien wat je hier tegenover kan zetten.

Vervolgens kan je kiezen wat je leidend wilt laten zijn. Zoals optimisme, vertrouwen, het zien van waarde en mogelijkheden, inzet van creativiteit en leiderschap. Een voorbeeld hiervan zie ik in het geven van waarde aan afvalscheiding, dat motiveert mij om hier actief aan bij te dragen.

Ieder moment kiezen voor gelijkwaardigheid gaat voor mij om het ervaren van gedeelde verantwoordelijkheid en het geven van (gelijke) waarde aan je persoonlijke visie, waarheid, kwaliteiten, kennis en ervaring. Het erkennen van deze waarde maakt voor mij dat ik mijn persoonlijke visie en waarheid heb ontwikkeld en hier uiting aan geef.

De volgende BEGIN stap die ik iedere keer actief zet, is In verbinding zijn. In eerste instantie met mezelf; mijn kernwaarden, visie, waarheid en ‘Waarom’. Door dit steeds opnieuw te doen, maak ik weer verbinding met mijn intrinsieke motivatie en missie om mij voor een duurzame wereld in te zetten. Vanuit daar maak ik verbindingen met anderen en de aarde. Met andere mensen, producten, organisaties, initiatieven, onderwerpen, gebeurtenissen en ontwikkelingen.

Dit kan ook andersom. De bosbranden in Borneo, raakten bij mij instant mijn kernwaarden en ‘Waarom’. Op zo’n moment is de verbinding met mezelf, anderen en de aarde in één keer gemaakt. En sta ik stil bij wat ik kan doen. Zoals posts schrijven op sociale media over de mogelijkheid om als consument te kiezen voor FSC gecertificeerd papier en hout of producten van Certified Sustainable Palm Oil (CSPO).

Het nemen van verantwoordelijkheid gaat om het nemen van actie. Ook dit is een BEGIN stap die ik iedere keer opnieuw zet. In de supermarkt als ik een 1+1 gratis actie tegenkom, als ik een batterij zie liggen op straat en in het geven van invulling aan mijn persoonlijke en zakelijke rol.

Kiezen voor het nemen van verantwoordelijkheid maakt voor mij dat ik in de supermarkt voor het best beschikbare duurzame alternatief kies in plaats van een aantrekkelijke aanbieding, een batterij die ik op straat zie liggen – veilig – opraap en inlever bij een inzamelpunt en me vanuit mijn bedrijf con3bute inzet voor bewustwording, inspiratie en realisatie van een duurzame wereld.

BEGIN is persoonlijk en gaat om het ontdekken van je persoonlijke visie, waarheid en motivatie om je voor een duurzame wereld in te zetten. Het gaat om doen wat bij je past, zodat het voor jou motiverend, inspirerend en relevant is.

– Wil je ontdekken wat de BEGIN stappen jou kunnen brengen?

– Het onderwerp duurzaamheid aantrekkelijk, interessant en relevant maken voor jezelf?

– Herkennen om welke kernwaarden het voor jou gaat?

– Jouw ‘Waarom’ helder maken om je voor duurzaamheid in te zetten?

– Ontdekken wat je zelf zou willen en kunnen bijdragen?

– Of onderzoeken of de BEGIN met Duurzaamheid workshop waardevol is voor de organisatie waar je werkt?foto BEGIN met Duurzaamheid workshop, ruimte 'Een' Pand 020

Vrijdag 20 november is de volgende BEGIN met Duurzaamheid workshop. De laatste in 2015. Heb je interesse of wil je meer informatie? Mail dan naar ilona@con3bute.nl of bel naar 06 – 267 24 330. Ik zie en hoor je graag!

Dank je voor je tijd en je interesse!

De vijf BEGIN stappen

cropped-Header-140707e-tarwe-640x171.jpgDuurzaamheid persoonlijk, positief en makkelijk maken om aan bij te dragen. Ik geloof dat dit kan aan de hand van de vijf BEGIN stappen die ik heb ontwikkeld.

De kern van de vijf BEGIN stappen is denken en handelen vanuit je persoonlijke visie en waarheid. Hierdoor kon ik een persoonlijke verbinding maken met het onderwerp duurzaamheid en werd het vanzelfsprekend, positief en motiverend om hier mee bezig te zijn.

Denken en handelen vanuit je persoonlijke visie en waarheid gaat om de keuze om dit leidend te laten zijn in de dagelijkse keuzes die je maakt. Zowel persoonlijk als zakelijk. Waarbij de eerste BEGIN stap begint met Bewustwording. Wat je belangrijk vindt voor jezelf, anderen en de aarde als geheel.

Bewustwording van je persoonlijke visie en waarheid is een manier om naar de wereld om je heen te kijken. Bijvoorbeeld wat voor bedrijfsvoering en maatschappelijk handelen jij als succesvol ziet.

Jouw persoonlijke visie en waarheid raakt kernwaarden, geeft weer wat je belangrijk vindt, waar je in gelooft en wat jij als mogelijk ziet; jouw persoonlijke ‘Waarom’. Dit zie ik als een belangrijke basis en ankerpunt.

De ‘Why‘, ‘How‘ en ‘What

De vijf BEGIN stappen zijn verweven met de ‘Why‘, ‘How‘ en ‘What‘ van managementgoeroe Simon Sinek.

Na Bewustwording van je persoonlijke visie, waarheid en ‘Waarom’ gaat het om de ‘How’ enWhat‘ om hier invulling aan te geven.

Sheet Cirkelmodel De ‘How‘ voor het volgen van je persoonlijke visie en waarheid zie ik in:

 • Erkennen van belemmerende systemen
 • Gelijkwaardigheid
 • In verbinding zijn

En de ‘What‘ in de vijfde BEGIN stap: het Nemen van verantwoordelijkheid.

 

Bewustwording van je persoonlijke visie en waarheid

De eerste vraag die je jezelf kan stellen, is:

Wat vind je belangrijk?

Voor jezelf, anderen en de wereld als geheel.

Voor mij is dat naast mijn gezin, familie en vriendschappen: gezondheid, geluk en respectvol omgaan met mezelf, anderen en de aarde.

In mijn persoonlijke visie en waarheid gaat dit om:

 • Alles wat bijdraagt aan schone lucht, schoon water en schone grond
 • Respectvol omgaan met mensen, dieren en natuur en
 • Het zien van mogelijkheden

In het eerste punt zie ik een directe link met gezondheid: schone lucht om in te ademen, schoon drinkwater en schone grond voor onze natuur en voedsel.

Respectvol omgaan met mensen, dieren en natuur, gaat voor mij om gelijke rechten, fair trade, dierenwelzijn en bescherming van de natuur wat ik als cruciaal zie voor de gezondheid van onszelf en de aarde als geheel.

Het zien van mogelijkheden gaat voor mij om vertrouwen en optimisme dat we bovenstaande met persoonlijke, maatschappelijke en technologische ontwikkeling kunnen realiseren.

Door het ontwikkelen van mijn persoonlijke visie en waarheid, kon ik een persoonlijke verbinding maken met het onderwerp duurzaamheid.

Zo werd dit onderwerp voor mij logisch en vanzelfsprekend. En begreep ik niet meer waarom ik hier niet eerder actief mee was begonnen.

Beeld-BEGIN-140707-grond-640x360In vijf BEGIN stappen naar denken en handelen vanuit je persoonlijke visie en waarheid 

Toen ik duurzaamheid herkend had in wat ik persoonlijk belangrijk vind, en in mijn persoonlijke visie en waarheid kon plaatsen, ben ik verder gaan kijken.

Met name naar de vraag waarom ik hier zo’n lange tijd niet of nauwelijks mee bezig was geweest.

Dit brengt mij naar de tweede BEGIN stap:

Erkennen van belemmerende systemen

Erkennen van belemmerende systemen omvat de volgende drie punten:

 • Erkennen en accepteren van belemmerende systemen
 • Zien wat je hier tegenover kunt zetten, en
 • Kiezen wat je leidend wilt laten zijn.

Door belemmeringen te erkennen, accepteer je situaties zoals ze zijn en ontstaat er ruimte om hier van een afstand naar te kijken.

Wat ik bijvoorbeeld inzag, is dat ik mijn persoonlijke visie en waarheid niet helder had en daardoor lange tijd niet gevolgd had.

Eén van de belemmerende systemen die ik herkende, was dat ik maatstaven van anderen belangrijker had gemaakt dan mijn persoonlijke visie en waarheid. Wat voor mij resulteerde in het volgen van bedrijfsvoering gericht op financiële resultaten in plaats van bijdragen aan een duurzame wereld met natuurlijke energiebronnen, ingrediënten, grondstoffen, verpakkingen en productiemethoden.

Wat ik zag dat ik hier tegenover kon zetten, waren de BEGIN stappen Gelijkwaardigheid, In verbinding en Nemen van verantwoordelijkheid.

 

Gelijkwaardigheid

De derde BEGIN stap ‘Gelijkwaardigheid’ gaat om het toekennen van gelijke waarde aan persoonlijke visies, rollen en bijdragen.

Daarnaast gaat het voor mij om leiderschap, elkaar aanvullen met persoonlijke kwaliteiten en unieke waarde(n), en gedeelde verantwoordelijkheid.

Gelijkwaardigheid maakt ons allemaal verantwoordelijk, waardoor duurzaamheid niet meer alleen bij overheden, directies of duurzaamheidsafdelingen ligt, maar bij ons allemaal.

Het heeft mij gemotiveerd om te kiezen voor leiderschap, mijn persoonlijke visie, waarheid, kwaliteiten, kennis, inzichten en ervaring waarde te geven en te onderzoeken hoe ik hiermee kon bijdragen aan het realiseren van een duurzame wereld.

 

In verbinding

Een ander belemmerend systeem wat ik zag, is dat ik uit verbinding was geraakt met mijn oorspronkelijke interesses en waarden en daardoor mijn persoonlijke visie en waarheid niet volgde.

Wat ik hier tegenover heb gezet, is de BEGIN stap ‘In verbinding’. In verbinding met jezelf, anderen en de aarde als geheel.

‘In verbinding’ met jezelf gaat over verbinding met je persoonlijke visie en waarheid, persoonlijke ‘Waarom’, kwaliteiten en unieke waarde(n). Dit zie ik als de basis voor het realiseren van verbinding met anderen en de aarde.

‘In verbinding’ met anderen gaat om samenwerking.

En ‘In verbinding’ met de aarde om het realiseren van jouw persoonlijke verbinding met het onderwerp duurzaamheid.

In verbinding met de aarde als geheel staat voor mij nu voor de ervaring dat het om mijn leefomgeving gaat waar ik in samenwerking met anderen voor kan zorgen.

 

Nemen van verantwoordelijkheid

Waarom was ik niet eerder begonnen met het volgen van mijn persoonlijke visie en waarheid? Wat maakte dat ik het lange tijd op afstand had staan? Dit had verschillende redenen.

Eén daarvan was, dat ik ergens wel wist dat als ik echt naar mijn persoonlijke visie, waarheid en het onderwerp duurzaamheid zou kijken, ik er voor mezelf niet meer omheen zou kunnen om hier iets aan te doen. Dit bleek waar voor mij.

Bewustwording van mijn persoonlijke visie en waarheid samen met de keuze om dit leidend te laten zijn, maakt dat ik nu verantwoordelijkheid neem en in samenwerking met anderen bij wil dragen aan het toewerken naar een duurzame wereld.logo_con3bute_2014_DEF nieuw

Nemen van verantwoordelijkheid gaat voor mij om kiezen voor leiderschap en het nemen van actie.

Durven staan voor wat je belangrijk vindt en dit leidend laten zijn in de keuzes die je maakt. Zowel persoonlijk als zakelijk.

 

De BEGIN stappen ontwikkelen zich door, beginnen bij iedere bewustwording opnieuw en zijn op verschillende manieren toe te passen. Hier ga ik in mijn volgende blog op in.

150429 Sheet Begin Spiraal

Ben je benieuwd naar jouw persoonlijke visie en waarheid? Welke plek duurzaamheid voor jou heeft? En wat je hierin zou willen en kunnen doen?

Dan nodig ik je graag uit om deel te nemen aan één van de komende BEGIN met Duurzaamheid workshops op:

– vrijdag 18 september

– vrijdag 9 oktober

– vrijdag 23 oktober

– vrijdag 6 november en

– vrijdag 20 november

Ik kijk er naar uit je daar te zien! En motiveer en inspireer je graag om te BEGINnen met duurzaamheid.

Heb je interesse of vragen? Dan kan je contact opnemen via telefoonnummer 06 – 267 24 330 of via mailadres: ilona@con3bute.nl

 

 

Start with ‘Why’!

Letter-B-op-Wit-340x500

Managementgoeroe Simon Sinek zegt in zijn boek: ‘Start with Why’. Dit zie ik als doorslaggevend voor beginnen met duurzaamheid.

‘Waarom’ zou jij met duurzaamheid bezig willen zijn?

Je persoonlijke ‘Waarom’ geeft weer wat je hierin belangrijk vindt en waar je in gelooft.

Ik geloof bijvoorbeeld dat het realiseren van een duurzame wereld mogelijk is, en dat we hier met elkaar naartoe kunnen werken.

Het ontwikkelen van je persoonlijke visie op duurzaamheid, zoals beschreven in het vorige blogbericht, is bedoeld om het onderwerp helder, motiverend en inspirerend te maken.

Je persoonlijke ‘Waarom’ maakt duurzaamheid persoonlijk, waardevol en relevant voor jou.

Dit zie ik als een belangrijke stap om intrinsieke motivatie te vinden om je voor dit onderwerp te willen inzetten.

Start with Why‘, om vervolgens de ‘How‘ te ontdekken en jouw ‘What’ in te vullen. Sheet Cirkelmodel

 

Het ontdekken van je persoonlijke ‘Waarom’ voor duurzaamheid

Je persoonlijke ‘Waarom’ om je voor duurzaamheid te willen inzetten, kan je op verschillende manieren ontdekken.

Om te beginnen kan je kijken wat jou in dit onderwerp raakt. Voor mij is dat enerzijds bijvoorbeeld:

 • economische belangen die ten koste gaan van bescherming van de natuur en gezondheid
 • de diverse giftige chemische stoffen die in verschillende industrieën en ketens worden gebruikt
 • dieren als industrie
 • de plastic soep in de oceanen

En anderzijds:

 • de snelle technologische ontwikkelingen die laten zien dat het mogelijk is om natuurlijke energiebronnen te benutten
 • de natuurlijke alternatieven voor materialen en producten die al volop beschikbaar en verkrijgbaar zijn
 • de mogelijkheden van duurzame hernieuwbare plant-based materialen als alternatief voor het gebruik van dieren als grondstof
 • de positieve initiatieven die uitgevoerd worden zoals de Ocean Clean Up van de Nederlandse oprichter Boyan Slat

Bovenstaande punten raken persoonlijke kernwaarden. Het benoemen hiervan is de sleutel naar het ontdekken van je persoonlijke ‘Waarom’ voor duurzaamheid.

Wat hier voor mij uitspringt, is het respectvol omgaan met mensen, dieren en natuur, optimisme en het nemen van verantwoordelijkheid.

Het is de basis geweest voor het ontdekken dat ik in samenwerking met anderen wil bijdragen aan het toewerken naar een duurzame wereld.  logo_con3bute_2014_DEF nieuw

 

Wat vind jij belangrijk?

Ik nodig je graag uit om te ervaren wat jij belangrijk vindt.

Wat raakt jou persoonlijk als het gaat om duurzaamheid? Wat is het dat dit onderwerp voor jou belangrijk en relevant maakt?

Wat is jouw ‘Waarom’ voor duurzaamheid?

In de BEGIN met Duurzaamheid workshop denk ik graag met je mee en werken we er aan om jouw ‘Waarom’ helder te maken.

Ben je benieuwd naar jouw ‘Why‘? En naar de ‘How‘ en ‘What’ om hier vorm aan te geven?

Dit kan door in de BEGIN met Duurzaamheid workshop de vijf BEGIN stappen te doorlopen. En zo jouw persoonlijke motivatie en bijdrage aan duurzaamheid te ontdekken.

Komende workshopdata zijn:

 • Vrijdag 18 september
 • Vrijdag 9 oktober
 • Vrijdag 20 oktober
 • Vrijdag 6 november
 • Vrijdag 23 november

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen? Dan kan je contact opnemen via telefoonnummer 06 – 267 24 330 of mailadres: Ilona@con3bute.nl

Wat is jouw visie en waarheid?

Letter B op Wit

Eén van de belangrijkste punten in de BEGIN stap ‘Bewustwording’ die mij hebben laten beginnen met duurzaamheid is het ontwikkelen van mijn eigen visie en waarheid.

De bewustwording hiervan maakte het onderwerp voor mij helder en concreet, waardoor ik mogelijkheden begon te zien en motivatie begon te ervaren om actief bij te dragen aan duurzaamheid.

Hoe duidelijker het onderwerp voor mij werd, des te vreemder vond ik het dat ik hier niet veel eerder mee was begonnen.

Duurzaamheid zelf, bleek voor mij helemaal niet complex, te groot, verwarrend of onduidelijk. Eerder logisch, natuurlijk en vanzelfsprekend.

Ik heb het onderwerp duurzaamheid onderzocht, en het vervolgens samengevat in:

Alles wat bijdraagt aan:

Drieluik-Grond-640x360

 En respectvol omgaan met mensen, dieren en natuur.

Dit omvat voor mij:

 • bescherming van de natuur
 • gebruik van natuurlijke energiebronnen, grondstoffen en (verpakkings)materialen
 • een wereld zonder afval
 • hergebruik
 • natuurlijke landbouw zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen
 • fair trade
 • bewust en zorgvuldig omgaan met natuurlijke bronnen
 • dierenwelzijn

Door duurzaamheid te zien in alles wat bijdraagt aan schone lucht om in te ademen, schoon (drink)water en schone grond om ons voedsel op te verbouwen, kwam het onderwerp ook ineens dichtbij. Het gaat voor mij nu om het dagelijkse leven en gezondheid. Van onszelf en de wereld als geheel, met alle dieren en natuur die op onze aarde leven.

Ik geloof dat motivatie ontstaat als je het gevoel hebt dat je ergens positieve invloed op hebt. Ik zie dit in mijn visie nu zelf bijvoorbeeld in elke aankoopbeslissing. Hiermee geef je een stem aan een product, verpakking, bedrijf en productieproces en draag je in mijn ervaring direct bij aan het toewerken naar een duurzame wereld.

Ik nodig je graag uit om je eigen visie en waarheid over duurzaamheid te ontdekken. Op zo’n manier dat het onderwerp voor jou helder, toepasbaar, positief, motiverend, relevant en inspirerend is. Dit is in mijn ervaring een belangrijke stap om je eigen motivatie te vinden om te willen beginnen met duurzaamheid. Zowel persoonlijk als zakelijk.

In de BEGIN met Duurzaamheid workshop deel ik je graag mijn ontdekkingen en inspireer ik je graag met voorbeelden, informatie en filmpjes om zo je persoonlijke visie op duurzaamheid te ontdekken en formuleren. De data voor open workshops in 2015 zijn:Beeld Openingsbeeld Alg

 • vrijdag 28 augustus
 • vrijdag 18 september
 • vrijdag 9 en vrijdag 23 oktober
 • vrijdag 6 en vrijdag 20 november

 

Heb je interesse en of vragen? Dan kan je contact opnemen via telefoonnummer +31(0) 6 267 24 330 of mailadres: ilona@con3bute.nl

Wat ik je als suggestie mee wil geven, is om vanuit een afstand naar duurzaamheid te kijken. Naar de aarde als geheel.

Door vanuit de breedte te blijven kijken, geloof ik dat we open staan om nieuwe mogelijkheden te blijven ontdekken. En zo met elkaar een nieuwe duurzame wereld kunnen vormgeven.

140610e - Beeld Globe 6 InstantieA Betekent DEF (0.00.06.18)

 

Managementgoeroe Simon Sinek geeft in één van zijn boeken aan: ‘Start with Why‘. In mijn volgende blog-bericht ga ik in op het volgende punt van de Bewustwordingsstap: je persoonlijke ‘Waarom’ om je voor duurzaamheid in te zetten.

Wil je dit blog volgen? Dat kan door je e-mailadres in te vullen, rechts bovenaan deze blog-pagina. Lees je dit bericht vanaf je smartphone, dan staat de inschrijfmogelijkheid onderaan de blog-berichten.

Dankjewel voor je interesse en tijd voor duurzaamheid!

Bewustwording van jezelf en duurzaamheid

Letter B op Wit

De eerste BEGIN stap staat voor Bewustwording en heeft drie elementen:

 • Bewustwording van jezelf en duurzaamheid
 • Bewustwording van jouw visie en waarheid
 • Bewustwording van je persoonlijke ‘Waarom’ om je voor duurzaamheid in te willen zetten

Deze punten zal ik hieronder en in de komende blogs beschrijven.

De Bewustwordingsstap was voor mij de gamechanger. Van duurzaamheid op afstand hebben staan naar intrinsieke motivatie om mij hier volledig voor in te willen zetten.

Dit blog-artikel gaat om het eerste punt: Bewustwording van jezelf en duurzaamheid.

Welke plek geef jij duurzaamheid nu? Welke associaties heb je? Hoe sta je hier tegenover en welke invloed heeft dit op de keuzes die je dagelijks maakt?

Sheet Tekstballonnen met quotes 150604

Herken je jezelf in de gedachte ‘Het is toch maar een druppel op de gloeiende plaat’?

Of in het continue druk hebben en geen tijd en ruimte ervaren voor duurzaamheid?

Terugkijkend naar de tijd dat ik als marketeer in de Fast Moving Consumer Goods werkte, herken ik dat ik het altijd druk had. Zowel tijdens als na mijn werk. Druk met het halen van targets, brand plans, business reviews, forecast meetingen en mijn leven daaromheen.

In deze drukte zie ik nu dat ik weinig tijd en ruimte nam voor rust en reflectie. Duurzaamheid ervaarde ik als belangrijk, maar feitelijk had ik het op afstand staan, voor een later moment..

Dat ik duurzaamheid op afstand had staan – op een plek in mijn achterhoofd -,  was mijn eerste bewustwording. Dit riep vragen bij mij op: Waarom deed ik er feitelijk nog zo weinig mee terwijl ik het wel als belangrijk ervaarde?

In eerste instantie vond ik dat ik iets met duurzaamheid moest doen, wat mij aanzette om het onderwerp te bekijken. Ik ervaarde nog niet het enthousiasme, de drive en de motivatie die ik nu voel om mij volledig voor duurzaamheid in te willen zetten.

Dat brengt mij op de volgende bewustwording van mezelf en duurzaamheid. De beelden en berichten hierover die ik in de media zag en las, ervaarde ik als:

 • te groot
 • verwarrend en
 • onduidelijk

afbeelding uit presentatie associaties met duurzaamheid

Beelden van smeltende ijskappen gaven mij een gevoel van onmacht, dat het onderwerp te groot voor mij was om hier iets in te kunnen betekenen of hier als individu invloed op te hebben.

Verwarrend kwam bij mij naar voren bij conclusies die ik in de media las als ‘biologische kip slechter voor milieu dan plofkip’. Hoe kon deze conclusie gemaakt worden? Is massaproductie voor vleesconsumptie niet meer het probleem dan dat een dier vrij in de natuur mag rondlopen?

Onduidelijkheid ervaarde ik bij de verschillende keurmerken. Waar ik dacht dat ik ‘goed’ bezig was met een keuze voor een product, bleek het vaak niet alle aspecten te omvatten die ik verwacht had en belangrijk vind.

 

 Welke associaties heb jij op dit moment met duurzaamheid?

Wat ervaar jij hier bij?

En hoe beïnvloedt dit de plek de plek die je duurzaamheid
op dit moment feitelijk geeft?

 

Het proces van bewustwording van mezelf en duurzaamheid naar de duidelijkheid en motivatie die ik nu ervaar om mij voor een duurzame wereld in te zetten, heb ik beschreven in vijf BEGIN stappen:

 • Bewustwording
 • Erkennen van belemmerende systemen
 • Gelijkwaardigheid
 • In verbinding
 • Nemen van verantwoordelijkheid

Bewust worden van mezelf en duurzaamheid, heeft mij geïnspireerd om vragen te stellen: Wat is duurzaamheid nu precies? Waar gaat het over? En hoe kan het dat ik – en met mij vele anderen – de afgelopen decennia en eeuwen nauwelijks met duurzaamheid bezig zijn geweest?

Door op onderzoek uit te gaan en mijn persoonlijke visie en waarheid te ontwikkelen, veranderde mijn beleving van duurzaamheid:

 • Van ‘op afstand’ naar dichtbij,
 • Van onduidelijk en verwarrend naar helder en concreet,
 • Van demotiverend naar motiverend en inspirerend en
 • Van een gevoel van onmacht naar het gevoel positieve invloed te kunnen hebben.

Duurzaamheid werd een onderwerp waar ik me absoluut voor in wil zetten. En dit veranderde de plek die ik duurzaamheid in mijn leven gaf en geef.

Wil je jouw motivatie voor duurzaamheid ontdekken? Vrijdag 28 augustus en vrijdag 18 september geef ik mijn volgende ‘BEGIN met Duurzaamheid’ workshop waar je aan de hand van de vijf BEGIN stappen kan ontdekken wat duurzaamheid voor jou is en wat je hier zelf aan kan en wil bijdragen.

De BEGIN met Duurzaamheid workshop is een dag van 9.00u tot 17.00u op de Impact Hub Amsterdam

Beeld Openingsbeeld Alg

Leuk en waardevol als je deelneemt! Heb je interesse? Dan kan je je hier inschrijven. Heb je vragen? Dan beantwoord ik deze graag. Ik ben bereikbaar op telefoonnummer +31 (0)6 267 24 330 en e-mailadres: ilona@con3bute.nl

Het ontwikkelen van mijn persoonlijke visie en waarheid over duurzaamheid was voor mij een belangrijk omslagpunt. Ik deel dit graag met je in mijn volgende blog-bericht.

Wil je dit blog volgen? Dan kan je hieronder je gegevens invullen. Je ontvangt dan een e-mail bij ieder nieuw geplaatst blog-bericht.

Dankjewel voor je tijd en interesse!

Voor vragen ben ik bereikbaar op telefoonnummer +31 (0)6 267 24 330 en e-mailadres: ilona@con3bute.nl

BEGIN met Duurzaamheid blog

Welkom op het BEGIN met Duurzaamheid blog!

Er is zo veel te vertellen over duurzaamheid. Iedere dag kan je nieuwe ontdekkingen doen en kijken wat en hoe je hier zelf aan kunt bijdragen.

Zo deed ik 18 augustus mee aan de ‘Beach Clean Up’ van Stichting Noordzee en werd ik verrast door de grote hoeveelheden kleine stukjes plastic die op het strand liggen. Tot vorig jaar was het blijkbaar nog geoorloofd voor scheepvaart om hun afval overboord te gooien. Ik vind dat ongelofelijk. Dan verbaast het me niet dat er zo veel plastic in onze oceanen en zeeën aanwezig is. De ‘Plastic Soup Foundation’ geeft aan dat de plastic soep in de Stille Oceaan een grootte heeft van 2 x de Verenigde Staten. Een enorm groot gebied dus.

Bijna al het plastic dat ooit in de wereld gemaakt is, bestaat op de één of andere manier nog steeds. Als het in het water terechtkomt, breekt het door verwering, zonlicht en golfslag op in kleine stukjes, welke dus ook op onze Nederlandse stranden te vinden zijn.IMG_0117

Experts geven aan dat plastic tot duizend jaar oud kan worden. Wat ik ernstig vind, is dat er giftige stoffen vrijkomen als plastic in kleine stukjes afbreekt. Als dit in de oceanen en zeeën gebeurt, dan komt dit indirect in onze voeding en drinkwater terecht. Daarnaast raakt het mij om de dode zeedieren te zien die plastic in hun maag hebben omdat ze dit als voedsel hadden aangezien.

Voor mij reden om:

 • mijn plastic afval te scheiden,
 • zo veel mogelijk producten van natuurlijk afbreekbare of scheidbare materialen te gebruiken,
 • producten met microplastics te vermijden (voor meer informatie zie de campagne Beat the Micro Bead),
 • deel te nemen aan opruiminitiatieven zoals de jaarlijkse ‘Beach Clean Up’ van Stichting Noordzee en
 • om mij te willen inzetten voor bewustwording en inspiratie op het gebied van duurzaam denken en handelen.

Enorm inspirerend vind ik het werk van Boyan Slat. Een jonge student aan de Technische Universiteit Delft die tijdens zijn TEDx Talk in oktober 2012 mogelijkheden liet zien om de plastic soep in de oceaan op te ruimen. Met zijn project The Ocean Cleanup werkt hij inmiddels met honderd gecommitteerde professionals aan zijn missie en zet hij stappen richting het daadwerkelijk opruimen van de plastic deeltjes in de oceaan. Ik vind het geweldig dat dit project loopt en gesteund wordt. Ik zie het als inspiratie voor ons allemaal als het gaat om het zien van mogelijkheden en het nemen van actie.

Vrijdag 19 september en vrijdag 14 november geef ik mijn ‘BEGIN met Duurzaamheid’ workshop wat gaat over het ontdekken wat je zelf kan en wil bijdragen aan duurzaamheid. Leuk als je deelneemt! Je kan je hier inschrijven.

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe blog-artikelen? Dan kan je hier je gegevens invullen:

Hartelijke groet,

Ilona